پنجشنبه, 28 تیر 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره مجموعه مخازن استان با اهداف غیر شرب جهت انجام فعالیتهای آبزی پروری مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/02/24 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:176

مزایده عمومی اجاره مجموعه باغات و زمینهای مزروعی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/12/09 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:251

مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسائی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از رودخانه قطور و سرشاخه های مهم آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/16 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:415

مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسائی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از رودخانه نازلو و سرشاخه های آن و مسیل های حماملار و طرزیلو مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/16 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:281

انجام خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و شناسایی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه‌هایی از رودخانه گلاز، گدار و سرشاخه‌های مهم آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/16 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:241

دعوتنامه شرکت در مناقصه تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم و بهره برداری مدول اول تصفیه خانه آب ارومیه به روش BOT مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/10/07 695

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/29

بازدید:695

خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترونیک سیستمهای حفاظت هوشمند سد کرم آباد و تاسیسات وابسته واقع در شهرستان پلدشت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرحها 1396/07/06 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/23

بازدید:317

1396/123/12924 مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد موجود در طرح شبکه فرعی آغ چای مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/06/13 438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/24

بازدید:438

انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/05 555

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:555

1396/123/7122 عملیات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/27 515

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/10

بازدید:515

1396/123/7377 ارزیابی کیفی تهیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، تلمبه خانه های شماره ٤، ٥، ٦، ٧ و ٨، انشعاب خط لوله انتقال ٢٠٠٠ طرح کرم‌آباد و سیستم برق رسانی و آموزش عوامل بهره برداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/26 764

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:764

انجام خدمات مشاوره کنترل و نظارت بر آمار برداری سراسری دور سوم از منابع و مصارف آبهای زیرزمینی و سطحی مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/19 580

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/29

بازدید:580

1396/123/4992 استعلام بهای پروژه رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه نازلو چای شهرستان ارومیه استعلام دفتر قراردادها 1396/03/27 488

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/10

بازدید:488

1396/123/4398 انجام خدمات مشاوره پایش صدور پروانه بهینه کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/24 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:443

3837/123/1396 تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران برای پروژه عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC (بسته شماره 2) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/31 764

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:764

1396/123/2724 ارزیابی کیفی مناقصه گران برای مناقصه عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC (بسته شماره 2) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/08 720

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/19

بازدید:720

47507 دعوت به شرکت در مناقصه سردهانه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه‌ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/02 719

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/19

بازدید:719

95/123/32663 انجام عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سیستم های حفاظت هوشمند سد قیقاج و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 1396/02/11 635

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/28

بازدید:635

1395/123/29829 بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شهرچای و باراندوزچای ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/24 646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:646

محوطه سازی، فنس کشی و احداث ساختمان نگهبانی حوضچه رسوبگیر پلدشت واقع در شهرستان شوط مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/12/05 691

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:691

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: