شنبه, 16 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد حسنلو
سد آغ چای
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه
سد ساروق تکاب

فهرست موضوعی طرحهای شرکت

      * پروژه های در دست اقدام اجرایی

      * پروژه های در دست اقدام مطالعاتی

      * پروژه های خاتمه یافته

 

پروژه های در دست اقدام اجرایی

طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای شرکت

 -آبرسانی به شهر ارومیه

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی چپر آباد

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو

 -شبکه آبیاری و زهکشی دریک

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زولا

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی ساروق

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود

 

برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک

- توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی

- سد آق چای و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد سیلوه و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد غازان و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد گرده بین و شبکه آبیاری و زهکشی

 

پروژه های خاتمه یافته

  • سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و زهکشی
  • ساختمان سد سیلوه
  • سد کوتاه خاکی بابا احمد چالدران ( طرح های کوچک تامین و انتقال آب )

 

پروژه های آبرسانی به شهر ها

* آبرسانی به شهر ارومیه

 

پروژه های احداث ساختمان سدها

ساختمان سد آغ چای

سد مخزنی کرم آباد

ساختمان سد شهید قنبری

ساختمان سد سیلوه

 -ساختمان سد غازان

ساختمان سد گرده بین

-ساختمان سد چپرآباد

 

پروژه های آبیاری و زهکشی (اصلی)

 

 مرزی

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه

* شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی شهید قنبری

*تامین آب اراضی ارس – شبکه آبیاری و زهکشی

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی غازان

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی گرده بین

 

غیر مرزی

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی باراندوز

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی نازلو

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی ساروق

*شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی زولا

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود

*ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت نقده

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی دیریک

 

 


 

نگارنده:طرحها و پروژه ها
بازدید:1209
آخرین به روزرسانی: 1398/11/12