یکشنبه, 22 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه

از کل پتانسیل منابع آب حاصل از بارندگى بخشى در آبخوانها نفوذ یافته و بخشى نیز در اثر تبخیر و تعرق از سیستم خارج شده و نهایتاً ۵/۵ میلیارد مترمکعب آن بصورت آب سطحى در ۱۴رودخانه اصلى استان جارى می‌شود که با احتساب آبهاى ورودى از حوضه‎هاى مجاور به مقدار ۲ میلیاردمترمکعب، پتانسیل آب سطحى کل استان بالغ بر ۷ / ۵ میلیارد مترمکعب براساس آمار درازمدت مى‎باشد.

معمولاً حداکثر میزان دبى و حجم جریان رودخانه‌ها در اواخر  فصل زمستان و اوایل بهار و بصورت سیلابى بوقوع پیوسته و احتمال خطر سیل در رودخانه‌ها را در پایین دست بوجود آورده که نیاز به مهار آبهاى سطحى را دو چندان مى‌سازد در جدول ذیل مشخصات رودخانه‌هاى عمده استان درج گردیده است.

جدول مشخصات رودخانه های مهم استان آذربایجان غربی

نام حوضه نام رودخانه طول رودخانه
(کیلومتر)
سطح حوضه
(کیلومترمربع)
نام ایستگاه
دریاچه ارومیه زرینه رود ۳۴۰ ۱۱۸۹۷ ساریقمیش
سیمینه رود ۱۴۵ ۳۶۵۶ داشبند
مهاباد چای ۸۰ ۱۵۲ / ۲ محل سد
گدار چای ۱۰۰ ۲۱۳۷ نقده
باراندوز چای ۷۰ ۱۳۱۸ دیزج
شهر چای ۷۰ ۷۲۰ میرآباد
نازلو چای ۸۵ ۲۲۶۷ تپیک
روضه چای ۵۱ ۴۵۳ پل ازبک
زولا چای ۸۴ ۲۰۹۰ چهریق علیا
ارس قطور چای ۱۹۰ ۹۲۰۸ پل یزدکان
الند چای ۶۸ / ۹ ۷۸۱ بدلان
آق چای ۱۱۲ / ۵ ۱۸۶۳ قورول علیا
زنگمار ۹۵ ۵۶۰۲ ماکو
زاب زاب ۱۱۷ / ۵ ۲۴۷۰ بریسو

 


 


بازدید:8413
آخرین به روزرسانی: 1398/05/13