سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
مزایده 8 سد برای آبزی پروری

1- دریافت اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 250000 هزار ریال .

2- تکمیل و ارسال مدارک تا مورخه 1394/07/11 .

3- آخرین مهلت دریافت اسناد تا مورخه 1394/07/11 .

4- اعلام نتیجه مزایده در مورخه 1394/07/12 .

تاریخ ثبت: 1394/07/04
تعداد مطالعه: 540
تعداد دریافت: 474
دریافت فایل: