پنجشنبه, 26 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح سد مخزنی ساروق و شبکه آبیاری و زهکشی
کارفرما:  آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیمانکار:  شرکت رهسرا (آخرین پیمانکار شبکه)
محل اجرا:  شهرستان تکاب
تاریخ شروع پروژه:  1390/09/21
تاریخ پایان پروژه:  1391/05/31
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار
مجری طرح : آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 100
توضیح مختصر: رودخانه قره قیه یکى از سرشاخه هاى رودخانه ساروق بوده و رودخانه ساروق نیز از کوههاى شهرستان تکاب سرچشمه گرفته و از شاخه هاى زرینه رود مى باشد. ساختگاه سد مخزنى ساروق در فاصله حدود ۵.۱۷ کیلومترى شمال شهرتکاب و ۲ کیلومترى جنوب غربى روستاى گوگردچى واقع شده است.
توضیح طرح:

کلیات:

رودخانه قره قیه یکى از سرشاخه هاى رودخانه ساروق بوده و رودخانه ساروق نیز از کوههاى شهرستان تکاب سرچشمه گرفته و از شاخه هاى زرینه رود مى باشد. ساختگاه سد مخزنى ساروق در فاصله حدود ۵.۱۷ کیلومترى شمال شهرتکاب و ۲ کیلومترى جنوب غربى روستاى گوگردچى واقع شده است.

 

 

اهداف طرح:

تامین سالانه ۴۲ میلیون مترمکعب آب زراعی اراضی مجاور و پائین دست سد
تامین سالانه ۳.۱۰ میلیون مترمکعب آب مصارف شرب و صنعت شهرستان تکاب
احداث شبکه آبیارى و زهکشى مدرن در سطح 5550هکتار از اراضى منطقه

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

بدلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی و قرار گرفتن در حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف می باشد.

 

پیمانکاران:

جهاد توسعه خدمات زیربنایى - فن آوری نوین نیرو - پی کاو

 

مشاوران:

مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار – شرکت تجهیزات صنعت آب و برق ایران

 

پیشرفت فیزیکى و زمانبندى اجراى سد مخزنى:

 

پیش بینی سال خاتمه

سال شروع

درصد پیشرفت فیزیکى تا پایان مرداد ماه ۹۱

درصد پیشرفت فیزیکى در ابتداى سال ۹۰

۱۳۹۱ ۱۳۸۱ 100 ۹۵

 

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد : سنگریزه ای با هسته رسی قائم محل احداث : شهرستان تکاب و در مسیر رودخانه ساروق ارتفاع از بستر رودخانه : 66.5 متر طول تاج : ۴۱۸ متر حجم بدنه 1740000 مترمکعب حجم کل مخزن : ۴۰ میلیون مترمکعب حجم مفید مخزن : ۳۵ میلیون مترمکعب حجم آب تنظیمی : 51.7 میلیون مترمکعب در سال سیستم انحراف شامل یک رشته تونل بطول ۲۹۶ متر

 

شبکه آبیارى و زهکشى:

کل اراضى 5550هکتار (5300هکتار توسعه و ۲۵۰ هکتار بهبود) – براساس مطالعات مرحله اول , شبکه آبیارى پیشنهادى مشتمل بر ۴ ایستگاه پمپاژ و 120کیلومتر خط انتقال مى‎باشد.

 

 

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:1822