پنجشنبه, 26 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح ساختمان سد چیرآباد و شبکه آبیاری و زهکشی
کارفرما:  آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیمانکار:  - شرکت سه کوه (پیمانکار اصلی) - شرکت پی کاو(ابزار دقیق) - شرکت کیان پایاب (هیدرومکانیکال) - بهیاب زمین کاوش (حفاری تزریق)
محل اجرا:  چیر آباد
تاریخ شروع پروژه:  1390/06/20
تاریخ پایان پروژه:  1395/12/12
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: شرکت مهندسین مشاور پویاب
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر: رودخانه کانى رش یکى از سرشاخه هاى رودخانه گدارچاى مى باشد و در این طرح با احدث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان اشنویه اقدام مى گردد. علاوه بر آب رودخانه کانى رش که حدود ۳۵ میلیون متر مکعب است، حدود ۹۵ میلیون متر مکعب نیز از حوضه لاوین چاى و از طریق سد سیلوه به مخزن سد اشنویه انتقال داده خواهد شد.
توضیح طرح:

کلیات:

رودخانه کانى رش یکى از سرشاخه هاى رودخانه گدارچاى مى باشد و در این طرح با احدث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان اشنویه اقدام مى گردد. علاوه بر آب رودخانه کانى رش که حدود ۳۵ میلیون متر مکعب است، حدود ۹۵ میلیون متر مکعب نیز از حوضه لاوین چاى و از طریق سد سیلوه به مخزن سد اشنویه انتقال داده خواهد شد.

 

 

اهداف طرح:

تامین آب کشاورزى دشت هاى اشنویه و نقده بمیزان ۱۰۸.۹ میلیون مترمکعب.
احداث شبکه آبیارى و زهکشى مدرن در سطح ۱۹۲۰۰ هکتار شامل توسعه و بهبود.
تامین آب شرب اشنویه به میزان ۱۰.۵ میلیون متر مکعب و کنترل سیلاب.

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

 

 

پیمانکاران:

سپانو - پى کاو – سه کوه

 

مشاوران:

پویاب

 

پیشرفت فیزیکى و زمانبندى اجراى سد مخزنى:

 

پیش بینی سال خاتمه

سال شروع

درصد پیشرفت فیزیکى تا پایان مرداد ماه 95

درصد پیشرفت فیزیکى در ابتداى سال ۹۰

1395 1381 89.68 69

 

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد : خاکى با هسته رسى ارتفاع از بستر رودخانه : ۳۲.۵ متر طول تاج : ۴۸۹ متر حجم کل مخزن : ۴۶.۴ میلیون مترمکعب ، حجم آب تنظیمى : ۱۲۰ میلیون مترمکعب سیستم انحراف شامل یک رشته تونل بطول ۲۴۴ متر .

 

شبکه آبیارى و زهکشى:

کل اراضى ۱۹۲۰۰ هکتار (شامل ۸۴۰۰ هکتار توسعه و ۱۰۸۰۰ هکتار بهبود) – کانال اصلى ساحل راست به طول ۲۹.۸ کیلومتر و ظرفیت انتقال ۳.۵ متر مکعب در ثانیه، کانال اصلى ساحل چپ به طول ۶۳.۶۵۰ کیلومتر و ظرفیت انتقال ۹.۳۵ متر مکعب در ثانیه، ایستگاههاى پمپاژ، شبکه اصلى زهکشى و ابنیه فنى مربوطه.

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:2086