پنجشنبه, 26 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح ساختمان سیلوه و شبکه آبیارى و زهکشى
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیمانکار:  سد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء – موسسه امین شبکه آبیاری و زهکشی: هیدرو سازند ، سه کوه ، فروزنده ، اروم شیب شکن و آرسال توان
محل اجرا:  پیرانشهر
تاریخ شروع پروژه:  1391/12/20
تاریخ پایان پروژه:  1397/12/29
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مهندسین مشاور آبگیر
مجری طرح : آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 71
توضیح مختصر: رودخانه لاوین با آورد سالیانه 220.7 میلیون مترمکعب منبع اصلى تامین آب دشت سیلوه مى باشد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى و شرب در شهرستان پیرانشهر اقدام مى گردد.
توضیح طرح:

کلیات:

رودخانه لاوین با آورد سالیانه 220.7 میلیون مترمکعب منبع اصلى تامین آب دشت سیلوه مى باشد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى و شرب در شهرستان پیرانشهر اقدام مى گردد.

 

 

اهداف طرح:

تامین آب کشاورزى دشت پیرانشهر، جلدیان و سروکانى بمیزان 51 میلیون مترمکعب.
تامین آب شرب پیرانشهر در افق توسعه به میزان ۱۸.۲ میلیون مترمکعب در سال.
احداث شبکه آبیارى مدرن در سطح 17300 هکتار شامل توسعه و بهبود.
تامین آب کشاورزی بخشی از دشت پیرانشهر به وسعت خالص 4680 هکتار.
تامین آب کشاورزی بخشی از دشت جلدیان و سروکانى به وسعت خالص 2606 هکتار.
تامین آب شرب پیرانشهر به میزان ۸.۱۰ میلیون متر مکعب در سال.
انتقال آب به مخزن سد چپرآباد به میزان ۹۵.۲ میلیون متر مکعب در سال.

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

احداث تونل انحراف آب سد خاکى سیلوه 
احداث سد سیلوه و ابنیه فنی وابسته به آن و عملیات تکمیلی احداث سد سیلوه و تونل انتقال تونل جلدیان

 

 

پیمانکاران:

قرارگاه خاتم الانبیا ( موسسه حدید – موسسه امین)

 

مشاوران:

مهندسان مشاور آبگیر

 

پیشرفت فیزیکى و زمانبندى اجراى سد مخزنى:

 

پیش بینی سال خاتمه

سال شروع

درصد پیشرفت فیزیکى تا پایان مرداد ماه ۹۱

درصد پیشرفت فیزیکى در ابتداى سال ۹۰

1397 1381 ۷۱.۲۸ ۴۵.۵۵

 

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد: خاکى با هسته رسى قائم ارتفاع از بستر رودخانه: 73 متر طول تاج : 731 متر حجم کل مخزن : 84 میلیون مترمکعب، حجم آب تنظیمى : 203.5 میلیون مترمکعب سیستم انحراف شامل یک رشته تونل بطول ۸۴۱ متر و ظرفیت تخلیه سیلاب ۱۹۰ مترمکعب در ثانیه.

 

شبکه آبیارى و زهکشى:

اهداف اولیه شبکه آبیارى و زهکشى سیلوه شامل احداث 17305 هکتار (۵۷۰۰ هکتار پیرانشهر + 4188 هکتار جلدیان + 2.37 حاج ابراهیم و 5380 هکتار بادین آباد) شبکه آبیاری تحت فشار مدرن بوده که تاکنون برای 13960 هکتار تامین اعتبار شده و در دست اجرا می باشد.

سال 1395 1396 1397
درصد پیشرفت شبکه 57.95 77.98 85.84

 

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:1984