|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

عملکرد گذشته

اولین طرح مشارکت از محل تبصره 76 قانون یا برنامه در سال 1375 با نام احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت زنگنه شروع شد . ذیلاً به اهم فعالیتهای بخش مشارکت که از سال 1375 تا پایان سال 1384 به عنوان ماده 106 برنامه سوم توسعه و اخیراً نیز به عنوان بند "ط" ماده 17 برنامه چهارم توسعه در سطح شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی اجرا شده اشاره میگردد:

 

۱ـ احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت زنگنه در سطح ۵۰۰۰ هکتار

احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت زنگنه در سطح ۵۰۰۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۲۰ / ۱۹۶ میلیون ریال با مشارکت ۷۰۰ نفر بهرهبردار از اراضی دشت زنگنه در شهرستان ماکو و در سال ۱۳۷۵ با اجرای کانالها , زهکشهای و ابنیه های مربوطه برابر مشخصات ذیل شروع گردید :
کانالهای درجه ۱ با ابنیه های مربوطه به طول ۱۲ کیلومتر
کانالهای درجه ۲ با ابنیه های مربوطه به طول ۲۹ کیلومتر
کانالهای درجه ۳ با ابنیه های مربوطه به طول ۷۲ کیلومتر
زهکشهای درجه ۱ با ابنیه های مربوطه به طول ۲۰ / ۳ کیلومتر
زهکشهای درجه ۲ با ابنیه های مربوطه به طول ۳۳ / ۵ کیلومتر
زهکشهای درجه ۳ با ابنیه های مربوطه به طول ۴۹ / ۱ کیلومتر
این طرح در سال ۱۳۷۹ به اتمام رسید و از تعداد ۷۰۰ نفر بهرهبردار ۶۱۲ نفر از عشایر دشت زنگنه بودند و برای اسکان آنها مقدار ۲۳۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی دشت از طرف اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان در نظر گرفته شد. و برای ۱۴۵۰هکتار از اراضی زیر شبکه نیز که متعلق به ۸۸ نفر بود با هماهنگی دفتر سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شرکت با بانک کشاورزی شعبه پلدشت و ماکو قرارداد مشارکت مدنی منعقد گردید . بخشی از اراضی منابع ملی موجود در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی هنوز به کشاورزان واگذار نگردیده و مشکلاتی نیز در بازپرداخت اقساط بانک کشاورزی پیش آمده که امید میرود این موضوع نیز در آینده نزدیک با توجه به عنایت خاص مسئولین استان حل شود . روستاهای محدوده این طرح عبارتند از : ۱- شدی ۲- شطلو ۳- تازهکند ۴- زنگنه ۵- قرهقویون ۶- ذلکه عیسی ۷- ذلکه سفلی ۸- عیسی کندی ۹- قزل ارخ ۱۰- دیم قشلاق که بهرهبرداران فوق الاشاره در آنها ساکن میباشند .


۲- طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی جنوبی ارس

این طرح برای آبیاری ۲۰۵۰ هکتار اراضی ناخالص و ۱۹۵۰ هکتار اراضی خالص قابل آبیاری در سال ۱۳۷۸ شروع گردید . بهرهبرداران محدودة طرح ۱۸۰ نفر از شهرک ارس و۱۳۵ نفر از روستای حسن کندی میباشند که با هماهنگی دفتر سرمایهگذاری و مشارکت مردمی ,‌ با بانک کشاورزی شعبه پلدشت قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی منعقد نمودهاند لازم به توضیح است که تمام اراضی زیرپوشش این طرح از اراضی منابع طبیعی بوده و بعد از احداث سد ارس به کشاورزانی که اراضی آنها در زیر سد قرار گرفته بودند واگذار شده است . با احداث دو واحد ایستگاه پمپاژ A و B مقدار ۲m3/s آب رودخانه ارس از طریق دو کانال اصلی PC1 و PC2 به کانالهای درجه ۲ انتقال یافته و این اراضی آبیاری خواهند شد که اخیراً نیز شبکه فرعی طرح (کانالهای درجه 3 و4) توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ساخته میشود اعتبار هزینه شده جهت احداث کانالهای PC1 و PC2 و کانالهای فرعی که از محل تبصره ۷۶ تامین گردیده , به مبلغ ۶۰۵ میلیون ریال میباشد این طرح در شهریور ماه ۱۳۸۱ به اتمام رسید و در خرداد ماه ۱۳۸۲ توسط جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردید .


۳- طرح احداث ایستگاه پمپاژ گل باشی پلدشت

این طرح در سال ۱۳۷۹ برای آبیاری ۲۵۰ هکتار از اراضی محدوده شهر پلدشت از توابع ماکو با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون ریال و با تعداد ۶۶ نفر بهرهبردار , برای برداشت ۲۵۰ لیتر در ثانیه آب از رودخانه ارس احداث گردید و در سال ۱۳۸۰ به اتمام رسیده و به بهرهبرداران تحویل گردید .

۴- طرح احداث نهر بنفشه

این طرح در سال ۱۳۷۹برای آبیاری ۱۸۰هکتار از باغات دره شهدای ارومیه با تعداد ۸۸ نفر بهرهبردار جهت استفاده کشاورزان روستاهای ۱- درین قلعه ۲- بربران ۳- باروژ ۴- قاسملو با اعتباری بالغ بر ۸۱۰ میلیون ریال شروع و در سال ۱۳۸۰ به اتمام رسید . طول این نهر با پوششی بتنی ۸ / ۵ کیلومتر بوده و تعداد ابنیههای آن واحد میباشد که با جاده سرویس مربوطه به کشاورزان تحویل گردید و یکی از بزرگترین مشکلات کشاورزان این چهار روستا که مسئله لایروبی سالانه نهر انتقال آب آنها بود حل گردید .

۵- طرح احداث نهر تمر روستای ساری بیگلوی ارومیه

کل طول این نهر که حدوداً ۱۷ کیلومتر میباشد و اجرای طرح عملاً از سال ۱۳۷۹شروع گردیده , با اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیون ریال درسال ۱۳۸۲حدود ۱۱کیلومتر از این طرح به کشاورزان تحویل شده است . تعداد بهرهبرداران این نهر در حدود ۲۰۰ نفر از کشاورزان روستاهای باراندوز ساریبیگلو دیدان علیا می باشد نهر تمر جهت آبیاری ۶۰۰ هکتار از بهترین باغات سیب منطقه مذکور ایجاد شده و ادامه عملیات با همیاری کشاورزان در حال اجرا میباشد .

۶- طرح احداث نهر قرهآغاج ارومیه

این طرح که جهت آبیاری ۲۰۰ هکتار از باغات روستای قرهآغاج ارومیه اجرا گردیده دارای ۳ / ۵ کیلومتر طول با ابنیههای مربوطه میباشد . برای احداث این پروژه تعداد ۱۶۰ نفر از کشاورزان روستای مذکور برای اعتبار ۶۸۷ میلیون ریال با بانک کشاورزی شعبه ارومیه مشارکت مدنی منعقد کردهاند . طرح در سال ۱۳۸۱شروع و در سال ۱۳۸۲به اتمام رسیده و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است که برای ادامه آن مجدداً کشاورزان درخواست پیشنهاد ادامه نهر فوقالذکر به بانک کشاورزی تهران را نموده اند که انشاء... در آینده نزدیک اقدام خواهد شد .

۷- طرح احداث آب بند بتنی روستای فرخزاد نقده

این طرح در سال ۱۳۷۹ از طرف بهرهبرداران روستای مذکور درخواست گردید اعتبار لازم جهت اجرای این طرح ۷۶۰ میلیون ریال و تعداد بهرهبرداران آن ۷۶ نفر بودند اجرای طرح در سال ۸۱ خاتمه یافته و به کشاورزان جهت برداشت آب از رودخانه گدار نقده تحویل گردید . طول سرریز این آببند حدوداً ۶۰ متر و دارای دو دریچه تخلیه و دو دریچه آبگیر میباشد و آب مورد نیاز مقدار ۴۰۰ هکتار از اراضی روستای مذکور را تأمین مینماید .

۸- طرح احداث کانالهای ۱و۲ شبکه آبیاری و زهکشی دشت رحیم خان

این طرح در سال ۱۳۸۲ به تصویب نهائی رسیده که در سطح ۴۹۰۰ هکتار از اراضی دشت رحیمخان اجرا خواهد شد تعداد بهرهبرداران آن ۶۰۰ نفر و محدوده روستاهای ۱- رحیمخان ۲- اوزونقشلاق ۳- ساریقمیش ۴- گوگجلو ۵- مشیرآباد ۶- ابراهیم آباد ۷- حسین آباد قلعه ۹- پیکارآباد را شامل میگردد . در حال حاضر برای ۳۲۰۰هکتار قرارداد مشارکت مدنی با بانک کشاورزی بوکان منعقد گردیده و اجرای طرح در آبانماه سال ۱۳۸۲به پیمانکار واگذار گردیده که پیمانکار در حال تجهیز کارگاه در منطقه میباشد . اعتبار منظور شده برای اجرای این طرح 32,280 میلیون ریال میباشد .

۹- پوشش بتنی کانالهای ۳ و ۴ شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد

طرح پوشش بتنی کانالهای درجه ۳ و ۴ شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد در سال ۱۳۸۲به تصویب بانک کشاورزی استان رسیده و جهت تصویب نهائی به کمیته مشترک وزارت نیرو ارسال شده است . اراضی تحت پوشش آن در حدود ۱۴۵۰۰هکتار شامل بیست روستای واقع در محدوده شبکه آبیاری و زهکشیبوده و تعداد بهرهبرداران آن ۳۴۵۰ نفر میباشد که موافقت اولیه از کلیه بهرهبرداران اخذ شده که امید است بعد از تصویب کمیته مشترک وزارت نیرو با کشاورزان قرارداد مشارکت مدنی منعقد گردد اعتبار لازم جهت اجرای این طرح حدوداً 42,000 میلیون ریال برآورد شده است .

۱۰- طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی آبخور سد شهید قنبری ماکو

مشارکت در اجرای این طرح نیز در سال ۱۳۸۲مورد موافقت بهرهبرداران قرار گرفته است . وسعت شبکه آبیاری و زهکشی ۵۰۰۰ هکتار میباشد فعلاً آخرین گزارش مطالعاتی مشاور مربوطه در دست بررسی جهت ارائه به بانک کشاورزی میباشد .


۱۱- طرحهایی که در دست اقدام میباشد

۱ـ احداث شبکه آبیاری و زهکشی در واحدهای عمرانی ۱ـ۹ و ۲ـ۹ و ۳ـ۹ و ۴ـ۹ و ۵ـ۹ زرینهرود (میاندوآب) در سطح ۱۲۰۰۰هکتار و واحد عمرانی ۷ در سطح ۷۷۰۰ هکتار که موافقت کشاورزان اخذ شده و شبکه اصلی واحد ۷ در مرحله فراخوان پیمانکار بوده که انشاءا... در ظرف ۲ ماه آینده به پیمانکار واجد شرایط واگذار خواهد شد و مشارکت مردم در احداث شبکههای فرعی از محل اعتبارات بند "ط" ماده ۱۷ برنامه چهارم توسعه اجرا خواهد شد .
۲- احداث شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد آغچای در سطح ۲۱۵۰۰ هکتار با اعتباری بالغ بر 215,000 میلیون ریال .
۳- احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد حسنلوی نقده با اعتباری بالغ بر 80,000 میلیون ریال و در سطح حدوداً ۱۲۵۰۰هکتار .

 تاریخ ثبت : 1400/02/25
  آخرین به روزرسانی :
 مدیر سایت
 10288
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 12
 • بیشترین بازدید همزمان : 552
 • بازدید امروز : 2,361
 • بازدید دیروز : 1,351
 • کل بازدید : 7,233,515
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/24 10:41:10
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک : 3000520344
 • تلفن گویا : 31987777-044