|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

فراخوانهای عمومی

فراخوانها

 

فراخوان شماره 17- ریاست اداره منابع آب شهرستان اشنویه

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1401/06/22

 

 

فراخوان شماره 16- ریاست اداره منابع آب شهرستان سردشت

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1401/06/22

 

 

 

اطلاعیه اعزام به سربازی مورخ 1401/08/01

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir  برای اعزام نوبت 1401/08/01 از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/25 اقدام نمایند. 

 

فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار

(واگذاری سدها و تاسیسات شرکت آب منطقه ای به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری  در قالب قراردادهای اجاره بلند مدت)

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در نظر دارد کمپ سد مهاباد، کمپ بند انحرافی نووزلو و سد حسنلو را به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری، به صورت اجاره حداکثر بمدت بیست سال به متقاضیان واجد شرایط مطابق با اسناد ارزیابی مزایده و در چارچوب قوانین و ضوابط قانونی به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند برای اخذ توضیحات تکمیلی و تهیۀ استعلام ارزیابی کیفی مزایده از طریق مراجعه حضوری به شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، معاونت برنامه‌ریزی، دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی و یا برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره نلفنهای 31987462 و 31987369 تماس حاصل فرمایند.

 

فراخوان شماره 15- ریاست اداره منابع آب شهرستان سردشت

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 12 مورخ 1401/03/12

 

اطلاعیه اعزام به سربازی مورخ 1401/06/01

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir  برای اعزام نوبت 1401/06/01 از تاریخ 1401/03/01 لغایت 1401/03/28 اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت‌نام متقاضیان صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فقط از طریق سامانه مذکور صورت می‌گیرد. 

 

 

 

فراخوان شماره 17- ریاست اداره منابع آب شهرستان اشنویه

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1401/06/22

 

فراخوان شماره 16- ریاست اداره منابع آب شهرستان سردشت

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1401/06/22

 

 

 

اطلاعیه اعزام به سربازی مورخ 1401/08/01

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir  برای اعزام نوبت 1401/08/01 از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/25 اقدام نمایند. 

 

 

فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار

(واگذاری سدها و تاسیسات شرکت آب منطقه ای به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری  در قالب قراردادهای اجاره بلند مدت)

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در نظر دارد کمپ سد مهاباد، کمپ بند انحرافی نووزلو و سد حسنلو را به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری، به صورت اجاره حداکثر بمدت بیست سال به متقاضیان واجد شرایط مطابق با اسناد ارزیابی مزایده و در چارچوب قوانین و ضوابط قانونی به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند برای اخذ توضیحات تکمیلی و تهیۀ استعلام ارزیابی کیفی مزایده از طریق مراجعه حضوری به شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، معاونت برنامه‌ریزی، دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی و یا برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره نلفنهای 31987462 و 31987369 تماس حاصل فرمایند.

 

فراخوان شماره 15- ریاست اداره منابع آب شهرستان سردشت

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 12 مورخ 1401/03/12

 

فراخوان شماره 14- مدیریت منابع آب شهرستان سردشت

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 12 مورخ 1400/08/13

 

فراخوان شماره 13 - مدیریت منابع آب منابع آب شهرستان نوشین شهر

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1400/06/22

 

فراخوان شماره 12 - مدیریت منابع آب منابع آب شهرستان نقده

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1400/06/22

 

فراخوان شماره 11 - مدیریت منابع آب منابع آب شهرستان بوکان

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1400/06/22

 

فراخوان شماره 10 - مدیریت منابع آب منابع آب شهرستان سلماس

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1400/06/22

 

فراخوان شماره 9-مدیریت منابع آب منابع آب شهرستان چایپاره

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1399/09/02

 

 

اطلاعیه اعزام به سربازی مورخ 1401/06/01

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir  برای اعزام نوبت 1401/06/01 از تاریخ 1401/03/01 لغایت 1401/03/28 اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت‌نام متقاضیان صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فقط از طریق سامانه مذکور صورت می‌گیرد. 

 

 

اطلاعیه اعزام به سربازی مورخ 1401/02/01

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir  برای اعزام نوبت 1401/02/01 از تاریخ 1400/11/01 لغایت 1400/11/25 اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت‌نام متقاضیان صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فقط از طریق سامانه مذکور صورت می‌گیرد. 

 

 

اطلاعیه اعزام به سربازی مورخ 1400/06/01

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir  برای اعزام نوبت 1400/06/01 از تاریخ 1400/03/29 لغایت 1400/04/12 اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت‌نام متقاضیان صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فقط از طریق سامانه مذکور صورت می‌گیرد لطفاً از هر گونه مراجعه حضوری به حوزه ستادی و شرکت مادرتخصصی خودداری فرمایند.

 

 

فراخوان ارزیابی کیفی برای مزایده دو مرحله‌ای (اجاره)(تجدید مزایده)(نوبت اول و دوم)

(روزنامه طرح نو مورخ 1399/08/21 - سال چهاردهم- شماره 2054 و روزنامه طرح نو مورخ 1399/08/24 - سال چهاردهم- شماره 2056)

 

 تمدید فراخوان شماره 8-رئیس اداره منابع آب شهرستان شاهیندژ( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 روز 1399/07/13 )

 

جایزه نوآوری ICOLD 2021

 

سمپوزیم بین المللی آب و سد آسیا – اقیانوسیه در کشور هند (APG 2020)

 

* فراخوان گردشگری ( مهلت ارسال فرمها تا ساعت 9 مورخ 1399/08/06 )

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در نظر دارد واگذاری سدهای شهرچای، حسنلو و زولا به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به صورت اجاره را بر اساس آیین نامه معاملات دولتی مصوبه سال 49، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال66 و اصلاحیه بعدی، شیوه نامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی پیرامون آنها به شماره 700/19927/99 مورخ 25/4/99، مستندات پشتیبان شیوه‌نامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی پیرامون آنها به شماره 11102/100/98 مورخ 20/6/98، مصوبات هیات مدیره به شماره هـ 123/1041 مورخ 23/5/99، حداکثر بمدت بیست سال به متقاضیان واجد شرایط مطابق با اسناد ارزیابی مزایده به اجاره واگذار نماید.

       متقاضیان میتوانند برای تهیۀ استعلام ارزیابی کیفی مزایده از طریق مراجعه حضوری به شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، معاونت برنامه‌ریزی، دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی و ارایه فیش واریزی به شرح بعدی اقدام نمایند.

       متقاضیان بایستی اسناد تکمیل شده ارزیابی مزایده و سایر مدارک درخواستی را در پاکتهای مجزا - بصورت لاک و مهر شده که بر روی آنها نام مورد اجاره، نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده، آدرس و شماره تماس درج شده باشد- حداکثر تا ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 06/08/1399 به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی واقع در ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تحویل و رسید دریافت نمایند.

       با عنایت به اینکه ادامه انجام فرآیند مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میسر میباشد، فلذا مزایده‌گرانی که در فرآیند ارزیابی کیفی مزایده حایز حداقل امتیاز لازم بشوند، بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابی فنّی و اسناد مزایدۀ دو مرحله‌ای اجارۀ سدهای موضوع این فراخوان برای اهداف گردشگری، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران در سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) اقدام نمایند. بدین منظور مزایده‌گران مذکور باید نسبت به ثبت نام بموقع در سامانه مذکور و اخذ توکن برای امضای الکترونیکی و شرکت در فرآیند مزایده در سامانه مذکور با دعوت و اطلاع کتبی این شرکت اقدام نمایند، در غیر این صورت امکان شرکت در مزایده برای ایشان فراهم نبوده و اعتراضات بعدی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

       علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه  (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

»اطلاعات ارزیابی کیفی مزایده و زمانبندی«

1. موضوع ارزیابی کیفی مزایده و محل اجاره:- سد حسنلو شامل اراضی پیرامون سد، مخزن وکمپ مستقر در سد به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به ‌صورت اجاره (سطح 3) واقع در شهرستان نقده - سد شهرچای شامل مخزن، اراضی پیرامون و کمپ مستقر در سد به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به صورت اجاره (سطح 2) واقع در شهرستان ارومیه- سد زولا شامل مخزن و اراضی پیرامون سد زولا به منظور فعالیتهای گردشگری به صورت اجاره (سطح 2) واقع در شهرستان سلماس

2. قیمت اسناد استعلام ارزیابی مزایده:  3,000,000 ریال برای هر مزایده واریز به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره حساب 4001117304021069 و شماره شبای IR600100004001117304021069 وشناسه واریز 312117355216000011000400000062

3. مدت اجاره: حداکثر بیست سال شمسی

4. دستگاه مزایده گزار (کارفرما): شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به نشانی اورمیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

5. مهلت زمانی دریافت استعلام ارزیابی مزایده: تا ساعت 14 ظهر روز دوشنبه مورخ 21/07/1399

6. مهلت زمانی و محل ارائه پاکت های ارزیابی کیفی مزایده: ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 06/08/1399 تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان‌غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

7. زمان دعوت به شرکت در مزایده دو مرحله‌ای: پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی به مزایده‌گران حایز امتیاز اعلام خواهد شد.

8. محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

9. اطلاعات تماس دستگاه مزایده‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت: شماره تلفن تماس: 31987309-044

10. چنانچه تعداد پیشنهادات واصله برای هر کدام از سدهای مورد مزایده، کمتر از سه پیشنهاد باشد، فرآیند ارزیابی کیفی مزایده برای آن سد تجدید خواهد شد.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

 

فراخوان شماره 2-مدیر مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 14 روز 1399/01/09 )

 

*فراخوان شماره 3-رئیس اداره منابع آب شهرستان شوط( مهلت ارسال مدارک تا ساعت14 روز 1399/03/08 )

 

 

*فراخوان شماره 1-مدیر مدیریت منابع آب شهرستان مهاباد( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 14 روز 1399/01/30 )

 

*فراخوان شماره 1-مدیر مدیریت منابع آب شهرستان های خوی و بوکان( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 14 روز 1399/01/09 )

 

 

 

 تاریخ ثبت : 1397/10/15
  آخرین به روزرسانی : 1401/06/15
 مدیر سایت
 13062
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 31
 • بیشترین بازدید همزمان : 347
 • بازدید امروز : 4,601
 • بازدید دیروز : 4,307
 • کل بازدید : 5,095,703
 • آخرین به روزرسانی : 1401/07/11 12:32:09
 • شناسه IP شما : 3.223.3.251

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044info@agrw.ir
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :