|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

فراخوانهای عمومی

فراخوانها

 

 

جهت دریافت مدارک مورد نیاز فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی شناور بر روی مخزن سد شهرچای، اینجا کلیک نمایید

 

جهت دریافت مدارک مورد نیاز فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت واگذاری اجرا و بهره برداری از طرح "آبرسانی به خوی از سد آق‌چای" و واگذاری بهره‌برداری سه طرح استانی سدهای کوتاه "بابااحمد چالدران، احمدآباد تکاب و ورگیل سردشت"، اینجا کلیک نمایید

 

 

جهت مشاهده فراخوان ارزیابی کیفی برای مزایده دو مرحله‌ای (اجاره)(تجدید مزایده)(نوبت اول و دوم)

(روزنامه طرح نو مورخ 1399/08/21 - سال چهاردهم- شماره 2054 و روزنامه طرح نو مورخ 1399/08/24 - سال چهاردهم- شماره 2056)، اینجا کلیک نمایید

 

 

 

جایزه نوآوری ICOLD 2021

 

سمپوزیم بین المللی آب و سد آسیا – اقیانوسیه در کشور هند (APG 2020)

 

       *فراخوان همکاری شهروند خبرنگار سال 1399

 

 آرشیو فراخوانها

 

 

فراخوان شماره 9-مدیریت منابع آب منابع آب شهرستان چایپاره

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1399/09/02

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی وسط /بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه کنید

 

 

فراخوان ارزیابی کیفی برای مزایده دو مرحله‌ای (اجاره)(تجدید مزایده)(نوبت اول و دوم)

(روزنامه طرح نو مورخ 1399/08/21 - سال چهاردهم- شماره 2054 و روزنامه طرح نو مورخ 1399/08/24 - سال چهاردهم- شماره 2056)

 

 تمدید فراخوان شماره 8-رئیس اداره منابع آب شهرستان شاهیندژ( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 روز 1399/07/13 )

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی وسط /بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه کنید

 

 

جایزه نوآوری ICOLD 2021

 

سمپوزیم بین المللی آب و سد آسیا – اقیانوسیه در کشور هند (APG 2020)

 

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی وسط /بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه کنید

 

 

* فراخوان گردشگری ( مهلت ارسال فرمها تا ساعت 9 مورخ 1399/08/06 )

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در نظر دارد واگذاری سدهای شهرچای، حسنلو و زولا به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به صورت اجاره را بر اساس آیین نامه معاملات دولتی مصوبه سال 49، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال66 و اصلاحیه بعدی، شیوه نامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی پیرامون آنها به شماره 700/19927/99 مورخ 25/4/99، مستندات پشتیبان شیوه‌نامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی پیرامون آنها به شماره 11102/100/98 مورخ 20/6/98، مصوبات هیات مدیره به شماره هـ 123/1041 مورخ 23/5/99، حداکثر بمدت بیست سال به متقاضیان واجد شرایط مطابق با اسناد ارزیابی مزایده به اجاره واگذار نماید.

       متقاضیان میتوانند برای تهیۀ استعلام ارزیابی کیفی مزایده از طریق مراجعه حضوری به شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، معاونت برنامه‌ریزی، دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی و ارایه فیش واریزی به شرح بعدی اقدام نمایند.

       متقاضیان بایستی اسناد تکمیل شده ارزیابی مزایده و سایر مدارک درخواستی را در پاکتهای مجزا - بصورت لاک و مهر شده که بر روی آنها نام مورد اجاره، نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده، آدرس و شماره تماس درج شده باشد- حداکثر تا ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 06/08/1399 به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی واقع در ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تحویل و رسید دریافت نمایند.

       با عنایت به اینکه ادامه انجام فرآیند مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میسر میباشد، فلذا مزایده‌گرانی که در فرآیند ارزیابی کیفی مزایده حایز حداقل امتیاز لازم بشوند، بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابی فنّی و اسناد مزایدۀ دو مرحله‌ای اجارۀ سدهای موضوع این فراخوان برای اهداف گردشگری، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران در سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) اقدام نمایند. بدین منظور مزایده‌گران مذکور باید نسبت به ثبت نام بموقع در سامانه مذکور و اخذ توکن برای امضای الکترونیکی و شرکت در فرآیند مزایده در سامانه مذکور با دعوت و اطلاع کتبی این شرکت اقدام نمایند، در غیر این صورت امکان شرکت در مزایده برای ایشان فراهم نبوده و اعتراضات بعدی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

       علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه  (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

»اطلاعات ارزیابی کیفی مزایده و زمانبندی«

1. موضوع ارزیابی کیفی مزایده و محل اجاره:- سد حسنلو شامل اراضی پیرامون سد، مخزن وکمپ مستقر در سد به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به ‌صورت اجاره (سطح 3) واقع در شهرستان نقده - سد شهرچای شامل مخزن، اراضی پیرامون و کمپ مستقر در سد به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به صورت اجاره (سطح 2) واقع در شهرستان ارومیه- سد زولا شامل مخزن و اراضی پیرامون سد زولا به منظور فعالیتهای گردشگری به صورت اجاره (سطح 2) واقع در شهرستان سلماس

2. قیمت اسناد استعلام ارزیابی مزایده:  3,000,000 ریال برای هر مزایده واریز به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره حساب 4001117304021069 و شماره شبای IR600100004001117304021069 وشناسه واریز 312117355216000011000400000062

3. مدت اجاره: حداکثر بیست سال شمسی

4. دستگاه مزایده گزار (کارفرما): شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به نشانی اورمیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

5. مهلت زمانی دریافت استعلام ارزیابی مزایده: تا ساعت 14 ظهر روز دوشنبه مورخ 21/07/1399

6. مهلت زمانی و محل ارائه پاکت های ارزیابی کیفی مزایده: ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 06/08/1399 تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان‌غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

7. زمان دعوت به شرکت در مزایده دو مرحله‌ای: پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی به مزایده‌گران حایز امتیاز اعلام خواهد شد.

8. محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

9. اطلاعات تماس دستگاه مزایده‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت: شماره تلفن تماس: 31987309-044

10. چنانچه تعداد پیشنهادات واصله برای هر کدام از سدهای مورد مزایده، کمتر از سه پیشنهاد باشد، فرآیند ارزیابی کیفی مزایده برای آن سد تجدید خواهد شد.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

 

فراخوان شماره 2-مدیر مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 14 روز 1399/01/09 )

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی وسط /بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه کنید

 

*فراخوان شماره 3-رئیس اداره منابع آب شهرستان شوط( مهلت ارسال مدارک تا ساعت14 روز 1399/03/08 )

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی وسط /بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه کنید

 

 

 

*فراخوان شماره 1-مدیر مدیریت منابع آب شهرستان مهاباد( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 14 روز 1399/01/30 )

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی وسط /بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه کنید

 

*فراخوان شماره 1-مدیر مدیریت منابع آب شهرستان های خوی و بوکان( مهلت ارسال مدارک تا ساعت 14 روز 1399/01/09 )

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی وسط /بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه کنید

 

اطلاع رسانی  نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشید

*اطلاع رسانی کمپین الف-ب- ایران ( بهره برداری از 227 پروژه صنعت اب و برق در 6 ماه آینده)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادرس pr.moe.gov.ir و یا لینک پویش الف- ب - ایران مراجعه فرمایید

 

همایش ملّی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی(اعتبار 1399/01/27 الی 1398/01/28)

 

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.iwwa-conf.ir مراجعه فرمایید

 

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران


جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک و یا به آدرس http://www.inciid2019.ir مراجعه فرمایید

 

 

فراخوان همکاری شهروند خبرنگار

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک و یا به آدرس http://pr.moe.gov.ir مراجعه فرمایید

 

سمپوزیوم بین المللی اب و سد گروه آسیا-اقیانوسیه

 

چهاردهمین همایش ملیتغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست

 

 

همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 

جلسه هم اندیشی صنعت میکرو الکترونیک

  

 

 

 

 

مسابقه بزرگ نقاشی، کاریکاتور، عکس،و انیمیشن با موضوع آب

 

 

 

فراخوان جذب و پذیرش مشمولین وظیفه

 لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کیلیک فرمایید

 

فراخوان جشنواره ایده

 

 

 

فراخوان شناسایی و حمایت از محصولات نوآورانه صنعت آب و برق

 تاریخ ثبت : 1397/10/15
  آخرین به روزرسانی : 1400/01/07
 مدیر سایت
 7530
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 26
 • بیشترین بازدید همزمان : 186
 • بازدید امروز : 341
 • بازدید دیروز : 4,021
 • کل بازدید : 2,818,145
 • آخرین به روزرسانی : 1400/02/15 17:32:35

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044info@agrw.ir
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :