|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مناقصه عمومی بصورت فشرده عملیات تکمیلی لایروبی سیمینه رود ازکیلومتر 260+8 تا کانال اتصال زرینه رود

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

موضوع

عملیات تکمیلی لایروبی سیمینه رود ازکیلومتر 260+8 تا کانال اتصال زرینه رود

تشریح

«فراخوان مناقصه عمومی بصورت فشرده»

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی در نظر دارد انجام پروژه عملیات تکمیلی لایروبی سیمینه رود ازکیلومتر 260+8 تا کانال اتصال زرینه رود را به روش مناقصه عمومی بصورت فشرده، بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به مناقصه گران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 130439/94 مورخ 24/6/1394 و 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه 5 و بالاتر در رشته آب ، واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی و مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اضافه مینماید وجود شرایط ذیل الزامی است:

حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 85.182.176.815 ریال باشد (ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد.

نام مناقصه گران میبایست در سایت ساجار موجود بوده و دارای صلاحیت و رتبۀ کاری معتبر و متناسب نیز باشند

«اطلاعات مناقصه و زمانبندی»

1.      موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: عملیات تکمیلی لایروبی سیمینه رود ازکیلومتر 260+8 تا کانال اتصال زرینه رود

2.      مبلغ برآورد اولیه: حدود 85.182.176.815 ریال

3.      محل تامین اعتبار:از محل طرح ملی"مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حدبستر و حریم رودخانه های کشور" به شماره طبقه بندی 1307005006 میباشد.

4.      مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار:  4.260.000.000 ریال

5.      قیمت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه:  3.000.000 ریال

6.      مدت اجرا: 12ماه

7.      مدت اعتبار پیشنهادات قیمت: شش ماه

8.      دستگاه مناقصه گزار (کارفرما): شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن:33440092-044

9.      دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور یکم

10. مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 05/12/1400

11. مهلت زمانی و محل ارائه پاکت (الف) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 21/12/1400 تحویل به دبیرخانه حراست و امورمحرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست  و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

12. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ارزیابی و مناقصه (بارگذاری در سامانه ستادیران): ساعت 10 روز شنبه تاریخ 21/12/1400

13. زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز  شنبه تاریخ 21/12/1400 (حداکثر دوهفته بعد از این تاریخ قیمت های پیشنهادی شرکت های حائز حداقل امتیاز ارزیابی گشوده خواهد شد.)

14. محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

15. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف): شماره تلفن تماس: 31978360-044

16. توضیح اینکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در قالب پاکت (الف) ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کلیه محتویات پاکت (ب)، اسناد ارزیابی و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گزار و همچنین پاکت (ج) بایستی پس از مهر و امضای دیجیتال در سایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود. توجه شود که عودت اسناد درقالب سی دی مورد قبول نمی باشد وهمچنین چنانچه مناقصه گران، اسناد ارزیابی و مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد، به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم به ذکر است که ابتدا اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده شده و پس از ارزیابی و امتیازدهی به مناقصه گران، پیشنهادات قیمت (پاکات الف، ب، ج) حائزین شرایطی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند، در جلسه مناقصه باز و خوانده خواهد شد. پاکت (الف) مناقصه گرانی که امتیاز لازم را کسب نکرده اند عودت داده شده و پاکات (ب) و (ج) آنان نیز مردود شناخته خواهد شد و هیچ اعتراضی مسموع نخواهد بود.

17. چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از پنج پیشنهاد باشد، به استناد بند (ب) ماده (10) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، مناقصه تجدید خواهد شد.

18. آدرس و تلفن اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس-02141934دفتر ثبت نام   88969737و  85193768

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

 

میزان برآورد هزینه

حدود 85.182.176.815 ریال

تضمین مورد نیاز

4.260.000.000 ریال

محل تامین اعتبار

از محل طرح ملی"مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حدبستر و حریم رودخانه های کشور" به شماره طبقه بندی 1307005006

مدت زمان اجرا

12 ماه

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

شرکت مهندسین مشاور یکم

محل بازگشایی

سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

بازگشایی پاکات

1400/12/21

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

3,000,000 ریال

مهلت ارسال اسناد

1400/12/21

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 1401/02/12
 مدیر سایت
 1117
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 22
 • بیشترین بازدید همزمان : 552
 • بازدید امروز : 1,911
 • بازدید دیروز : 2,548
 • کل بازدید : 6,826,283
 • آخرین به روزرسانی : 1402/12/03 09:50:59
 • شناسه IP شما : 3.236.145.153

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک : 3000520344
 • تلفن گویا : 31987777-044