|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مناقصه عمومی بصورت فشرده انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1و Q1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای (تجدید)

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

موضوع

کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1و Q1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای(تجدید)

تشریح

«فراخوان مناقصه عمومی بصورت فشرده»

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی در نظر دارد انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1و Q1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای(تجدید) را به روش مناقصه عمومی بصورت فشرده، بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به مناقصه گران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 130439/94 مورخ 24/6/1394 و 576756/95 مورخ 31/3/1395سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه 4  و بالاتر در رشته آب ، واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی و مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اضافه مینماید وجود شرایط ذیل الزامی است:

حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 621,054,180,045 ریال باشد (ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد.

نام مناقصه گران میبایست در سایت ساجار موجود بوده و دارای صلاحیت و رتبۀ کاری معتبر و متناسب نیز باشند

«اطلاعات مناقصه و زمانبندی»

1.      موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1و Q1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای(تجدید) –محل اجرای کار:دشت قره ضیاالدین در شمال استان آذربایجان غربی و 40 کیلومتری شهرخوی و212 کیلومتر شهر ارومیه

2.      مبلغ برآورد اولیه: حدود   621,054,180,045 ریال

3.      محل تامین اعتبار:از محل طرح شماره 1307007011

4.      مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار: 16,321,083,600 ریال

5.      قیمت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه:2،000،000 ریال

6.      مدت اجرا:   24 ماه

7.      مدت اعتبار پیشنهادات قیمت: شش ماه

8.      دستگاه مناقصه گزار (کارفرما): شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن:33440092-044

9.      دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

10. مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سایت: ساعت  19 روز پنجشنبه  تاریخ 23/10/1400

11. مهلت زمانی و محل ارائه پاکت (الف) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 09/11/1400تحویل به دبیرخانه حراست و امورمحرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست  و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

12. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد (ارزیابی و مناقصه): ساعت  9 روز شنبه تاریخ 09/11/1400

13. زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 09/11/1400 (حداکثر دوهفته بعد از این تاریخ قیمت های پیشنهادی شرکت های حائز حداقل امتیاز ارزیابی گشوده خواهد شد.)

14. محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

15. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف): شماره تلفن تماس: 04431987465

16. توضیح اینکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در قالب پاکت (الف) ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کلیه محتویات پاکت (ب)، اسناد ارزیابی و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گزار و همچنین پاکت (ج) بایستی پس از مهر و امضای دیجیتال در سایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود. توجه شود که عودت اسناد درقالب سی دی مورد قبول نمی باشد وهمچنین چنانچه مناقصه گران، اسناد ارزیابی و مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد، به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم به ذکر است که ابتدا اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده شده و پس از ارزیابی و امتیازدهی به مناقصه گران، پیشنهادات قیمت (پاکات الف، ب، ج) حائزین شرایطی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند، در جلسه مناقصه باز و خوانده خواهد شد. پاکت (الف) مناقصه گرانی که امتیاز لازم را کسب نکرده اند عودت داده شده و پاکات (ب) و (ج) آنان نیز مردود شناخته خواهد شد و هیچ اعتراضی مسموع نخواهد بود.

17. با عنایت به تجدید فرآیند ارزیابی ،باستناد بند(ب) ماده (10) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، این مناقصه با حداقل 2 مناقصه گر برگزار می شود

18. آدرس و تلفن اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس-02141934دفتر ثبت نام   88969737و  85193768

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

 

میزان برآورد هزینه

حدود 621,054,180,045 ریال

تضمین مورد نیاز

16,321,083,600 ریال

محل تامین اعتبار

از محل طرح شماره 1307007011

مدت زمان اجرا

24 ماه

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

دشت قره ضیاالدین در شمال استان آذربایجان غربی و 40 کیلومتری شهرخوی و212 کیلومتر شهر ارومیه

تضمین نظارت

شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

محل بازگشایی

سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

بازگشایی پاکات

1400/11/09

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

2,000,000 ریال

مهلت ارسال اسناد

1400/11/09

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 1401/02/12
 مدیر سایت
 1055
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 23
 • بیشترین بازدید همزمان : 552
 • بازدید امروز : 1,858
 • بازدید دیروز : 2,548
 • کل بازدید : 6,826,230
 • آخرین به روزرسانی : 1402/12/03 09:50:59
 • شناسه IP شما : 3.236.145.153

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک : 3000520344
 • تلفن گویا : 31987777-044