|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تجدید مزایده عمومی اجاره مجموعه باغات و زمینهای مزروعی شرکت بمدت حداکثر سه سال

 

کد سند

نوع آگهی

واحد منتشر کننده

مدیریت قراردادها

موضوع

مزایده عمومی اجاره مجموعه باغات و زمینهای مزروعی شرکت بمدت حداکثر سه سال

تشریح

فراخوان تجدید مزایده عمومی اجاره مجموعه باغات و زمینهای مزروعی

 

 در اجرای آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بشماره 152001/ت52293 هـ مورخ 2/12/1395 ، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد مجموعه باغات و زمینهای مزروعی خود بشرح جدول ذیل را برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده حداکثر بمدت سه سال به اجاره واگذار نماید؛ لذا به آگاهی علاقمندان به اجاره می رساند پس از رویت این فراخوان و مجموعه مورد نظر، از طریق مراجعه به مدیریت حراست شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی یا سایت شرکت به آدرس www.agrw.ir  نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 

 • موضوع مزایده : " اجاره مجموعه باغات و زمینهای مزروعی شرکت بمدت حداکثر سه سال"
 • مهلت دانلود و دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 24 مورخ 10/07/1397
 • مزایده گران بایستی فایلهای دانلود شده را چاپ کرده و کلیه اوراق مربوطه را به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی بنحوی که در شرایط مزایده ذکر گردیده، مهر و امضای قلمی نموده و در پاکت های مزایده قرار داده و در مهلت مقرر عودت نمایند.
 • مزایده گران مکلفند معادل مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مندرج در جدول ذیل، ضمانتنامه بانکی مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه یا مبلغ تضمین را در وجه شماره حساب340100004001117306376891 IR بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نزد بانک مرکزی بصورت نقدی واریز نموده و اصل ضمانتنامه یا فیش مربوطه را در پاکت (الف) مزایده ارائه نمایند.
 • زمان و محل تسلیم اسناد مزایده تکمیل شده : مزایده گران بایستی اسناد مزایده تکمیل شده را تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 21/07/1397 به دبیرخانه مدیریت حراست شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه انتهای بلوارشهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند .
 • زمان بازگشایی پاکتهای مزایده : در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 21/07/1397 با حضور اعضای کمیسیون مزایده مفتوح و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها با ارائه معرفی نامه در جلسه افتتاح پاکت ها بلامانع می باشد .
 • مدت اعتبار پیشنهاد ها شش ماه می باشد .
 • به پیشنهاد های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مزایده گران می توانند بمنظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای  31987288 – 044 ( گروه درآمد و مشترکین ) و 31987381 ـ 044 ( امور تدارکات و خدمات پشتیبانی ) تماس حاصل فرمایند .

                 

ردیف

نام مجموعه باغات

وضعیت آبی

مبلغ تضمین ( ریال )

1

باغ محدوده­ی سد باراندوز ارومیه :

 باغات میوه از قبیل سیب ، آلو و زرد آلو  بمساحت تقریبی 5/13 هکتار

آبی

100,000,000

2

زمینهای مزروعی محدوده­ی سد آزادگان شهرستان بوکان :

زمینهای مزروعی دیم بمساحت تقریبی34هکتار

دیم

50,000,000

3

زمینهای مزروعی محدوده­ی سد انحرافی شوریک شهرستان چایپاره :

زمینهای مزروعی آبی بمساحت تقریبی 3 هکتار

آبی

50,000,000

4

زمینهای مزروعی محدوده­ی روستای قورول سفلی شهرستان چایپاره :

زمینهای مزروعی بمساحت تقریبی 5 هکتار

آبی

50,000,000

5

زمینهای مزروعی محدوده­ی روستای بسطام( f1) شهرستان چایپاره :

زمینهای مزروعی بمساحت تقریبی 9 هکتاری

آبی

50,000,000

6

زمینهای مزروعی محدوده­ی روستای بسطام(f2) شهرستان چایپاره :

زمینهای مزروعی بمساحت تقریبی 58 هکتاری

آبی

100,000,000

7

زمینهای مزروعی محدوده­ی سد دریک شهرستان سلماس :

باغات زرد آلو و زمینهای مزروعی بمساحت تقریبی 2/17 هکتار

دیم آبی

100,000,000

8

باغات و زمینهای مزروعی محدوده روستای خانقاه مهاباد شامل:

 باغات میوه از قبیل سیب ، گلابی ، زردآلو ، آلو قرمز و سبز و به و اراضی مزروعی دیم آبی و بیشه زار در حدود 2/30 هکتار ، ساختمان مسکونی بمساحت 105 متر مربع ، 4 باب ساختمان انباری جمعاً بمساحت 180 متر مربع ، 11 حلقه چاه نیمه عمیق و 2 استخر ذخیره آب

دیم آبی

100,000,000

9

باغات و زمینهای مزروعی محدوده روستای حسن خان مهاباد شامل :

 باغات میوه از قبیل سیب ،گردو ، زردآلو و آلوچه و زمینهای مزروعی دیم آبی و بیشه زار مجموعاً 33 هکتار

دیم آبی

100,000,000

10

باغ محدوده­ی کمپ سد نوروزلو میاندوآب:

باغات میوه از قبیل بادام، انگور، سیب، گیلاس، گلابی و زروآلو، زمینهای دیم و آبی مجموعاً بمساحت تقریبی 7/27هکتار

دیم آبی

100.000.000

11

باغ محدوده­ی کمپ سد مهاباد:

باغات میوه از قبیل سیب، گلابی، زردآلو و گیلاس بمساحت تقریبی 3.2 هکتار

آبی

20.000.000

12

زمینهای مزروعی و باغ محدوده­ی سد بوکان:

زمین مزروعی و باغات میوه از قبیل سیب، آلو و زردآلو بمساحت تقریبی 6.9 هکتار

دیم آبی

20.000.000

 

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

نقدی و ضمانتنامه بانکی

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

1397/07/10

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

معاونت حفاظت و بهره برداری

محل بازگشایی

سالن جلسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

بازگشایی پاکات

1397/07/21

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

صمت

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

1397/07/21

تاریخ انتشار در روزنامه

1397/07/03

تاریخ آغاز

1397/07/03

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

1397/07/21
  تاریخ ثبت : 1397/07/02
 2460
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 23
 • بیشترین بازدید همزمان : 347
 • بازدید امروز : 2,910
 • بازدید دیروز : 6,776
 • کل بازدید : 3,652,683
 • آخرین به روزرسانی : 1400/08/03 13:29:51
 • شناسه IP شما : 18.204.2.231

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044info@agrw.ir
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :