شنبه, 15 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه

فهرست موضوعی طرحهای شرکت

      * پروژه های در دست اقدام اجرایی

      * پروژه های در دست اقدام مطالعاتی

      * پروژه های خاتمه یافته

 

پروژه های در دست اقدام اجرایی

طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای شرکت

 -آبرسانی به شهر ارومیه

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی چپر آباد

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو

 -شبکه آبیاری و زهکشی دریک

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زولا

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی ساروق

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای

 -ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود

 

برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک

- توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی

- سد آق چای و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد سیلوه و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد غازان و شبکه آبیاری و زهکشی

- سد گرده بین و شبکه آبیاری و زهکشی

 

پروژه های خاتمه یافته

  • سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و زهکشی
  • ساختمان سد سیلوه
  • سد کوتاه خاکی بابا احمد چالدران ( طرح های کوچک تامین و انتقال آب )

 

پروژه های آبرسانی به شهر ها

* آبرسانی به شهر ارومیه

 

پروژه های احداث ساختمان سدها

ساختمان سد آغ چای

سد مخزنی کرم آباد

ساختمان سد شهید قنبری

ساختمان سد سیلوه

 -ساختمان سد غازان

ساختمان سد گرده بین

-ساختمان سد چپرآباد

 

پروژه های آبیاری و زهکشی (اصلی)

 

 مرزی

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه

* شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی شهید قنبری

*تامین آب اراضی ارس – شبکه آبیاری و زهکشی

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی غازان

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی گرده بین

 

غیر مرزی

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی باراندوز

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی نازلو

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی ساروق

*شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی زولا

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود

*ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت نقده

*احداث شبکه آبیاری و زهکشی دیریک

 

 


 

نگارنده:طرحها و پروژه ها
بازدید:1870
آخرین به روزرسانی: 1398/11/12