چهارشنبه, 5 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نام:    اتابک
نام خانوادگی:   جعفری لور
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی:    مهندسی عمران
محل اخذ مدرک:    
تاریخ انتصاب:  1398/11/03
شماره تماس :  31987411-044

پست الکترونیک:   modir@agrw.ir

 

عضو اصلی هیئت مدیره
نام:     مسعود
نام خانوادگی:     طالبیان
میزان تحصیلات:     فوق لیسانس
رشته تحصیلی:     مهندسی صنایع - گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی
محل اخذ مدرک:  دانشگاه صنعتی ارومیه
تاریخ انتصاب:۱۳۹۴/۱۱/۱۲

شماره تماس :     31987362-044 
پست الکترونیک:     talebeianm@agrw.ir

 

عضو اصلی هیئت مدیره

نام:    مجید
نام خانوادگی:    آقازاده
میزان تحصیلات:  فوق لیسانس
رشته تحصیلی:    مدیریت دولتی
محل اخذ مدرک:  مرکز آموزشی مدیریت دولتی
تاریخ انتصاب:     1395/12/23
شماره تماس :  31987259ـ 044

پست الکترونیک    heyatmodire@agrw.ir :

 

عضو اصلی هیئت مدیره

نام: مهرنگ
نام خانوادگی:   دوستی رضایی
میزان تحصیلات:     فوق لیسانس
رشته تحصیلی:     مهندسی عمران_آب
محل اخذ مدرک:     دانشگاه مهاباد
تاریخ انتصاب:     1396/03/13
پست الکترونیک:     heyatmodire@agrw.ir
شماره تماس :     31987316ـ044

عضو علی البدل هیئت مدیره

نام: صدیقه
نام خانوادگی:  آسمانی
میزان تحصیلات:  فوق لیسانس 
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی 
محل اخذ مدرک:    
تاریخ انتصاب: 1395/09/18
پست الکترونیک:     heyatmodire@agrw.ir
شماره تماس :     31987441ـ044

http://www.agrw.ir/uploaded_files/DCMS/OrgChart_files/wrm_1ec9d7_1531971009.jpg

 


 

نگارنده:مدیر سایت
بازدید:3407
آخرین به روزرسانی: 1399/08/18