چهارشنبه, 5 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه

 

پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته


بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در کانال ها با مقاطع مرکب و رودخانه ها

ارائه راهکارهای مناسب عملی برای حل مشکل ماسه دهی چاه ها (چاههای دشت سلماس)

تعریف معادله پارامترهای اثرگذار در نوسانات سطح و شوری آب دریاچه ارومیه

ارائه هیدرومدول های واقعی اراضی آبخور رودخانه نازلوی ارومیه

اندازه گیری همزمان اسپکتروفتومتری برخی کاتیون های فلزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پیش بینی جریان رودخانه و خشکسالی در مقیاس های زمانی مختلف(رودخانه های غربی دریاچه ارومیه)

مطالعه و تعیین منشاء آلودگی به بور در آبهای منطقه قره باغ و دشت سلماس و اتخاذ راهکارهای مناسب و لازم

بررسی تاثیر جهت یافتگی ، فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگیهای متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری

بررسی هجوم آب شور دریا در آبخوان های ساحلی و تغییرات کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان ساحلی سلماس)

بررسی منشاء آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه آغ زیارت سلماس و نحوه کنترل آن

بررسی روشهای برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها در آذربایجان غربی

کاربرد ژئوسنتتیک ها به عنوان المان آب بند و تقویت کننده پی در سدهای خاکی (مطالعه موردی سدهای کرم آباد و ارس(2))

بررسی موانع موفقیت کامل اجرای پروژه های عمرانی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

رابطه بین تبخیر آب های شور و شیرین و تاثیر آن روی تبخیر آب دریاچه ارومیه

بررسی میدانهای اطلاعاتی صنعت آب و شناخت روابط حاکم بین آنها و قابلیت مکانیزه نمودن آنها

شناسایی کمی و کیفی آبهای گرم معدنی استان و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی آنها

 


 

نگارنده:مدیر سایت
بازدید:6785
آخرین به روزرسانی: 1395/08/09