|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

فراخوان شماره 9- مدیریت منابع آب شهرستان چایپاره

فراخوان شماره نه- مدیریت منابع آب شهرستان چایپاره

مهلت ارسال مدارک تا ساعت 13 مورخ 1399/09/02

 

مدیر مدیریت منابع آب شهرستان

رشته شغلی کارشناس منابع آب جهت تصدی پُست مدیریت امور منابع آب شهرستان چایپاره

 

در راستای اجرای کامل دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای(به شماره 579095 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری و اصلاحیه بعدی آن به شماره 1351824 مورخ 30/5/96 و بخشنامه شماره 1498676 مورخ 15/8/96 سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به نامه شماره 8760/100/96 مورخ 2/5/96 مشاور محترم وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران)و با هدف بهینه سازی فرهنگ شایسته سالاری در انتصابات و ضابطه مند نمودن بیش از پیش فرآیند انتخاب و انتصاب، بدینوسیله شرایط مندرج در بخشنامه و دستورالعمل های فوق الذکر به اطلاع واجدین شرایط می‌رساند:

 

*شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای(مندرج درماده 2 بند الف دستورالعمل):

 -دارا بودن رابطه استخدامی رسمی،پیمانی یا کار معین

- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز

- کسب حداقل 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب

-داشتن صلاحیت اعتقادی،اخلاقی و رفتاری

 

سطوح مدیریت

حداقل تجربه خدمت دولتی مرتبط

حداقل تجربه در سمت مدیریتی سطح قبلی

سطح مدیریتی پیش نیاز

مدیریت عملیاتی

3 سال

-

 

مدیریت پایه

4 سال

-

 

مدیریت میانی

6 سال

حداقل3 سال

مدیریت پایه/ عملیاتی

مدیریت ارشد

10 سال

حداقل4 سال

مدیریت میانی

 

 

*بمنظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند برای تصدی پست های مدیریتی،میزان تجربه خدمت دولتی مرتبط مورد نیاز، برای تصدی هر یک از سطوح مدیریتی،در مورد زنان و کارمندان کمتر از 15 سال سابقه به دو سوم مدت زمان مندرج در جدول فوق الذکر تقلیل می یابد(تبصره 6 اصلاحیه دستورالعمل)

* حداقل تجربه در سمت مدیریتی سطح قبلی، برای زنان و جوانان با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی (شامل: تالیف کتاب و چاپ آن، انجام طرحهای ارزنده علمی و پژوهشی به سفارش دستگاه متبوع،ترجمه کتاب و چاپ آن،انتشار مقاله در مجلات،ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس های بین المللی) و در زمینه موضوعات مدیریتی یا حوزه های تخصصی به نصف زمان پیش بینی شده برای برخورداری از پست های مدیریتی کاهش می یابد.(ماده 1 و 2 بخشنامه)

 

شرایط احراز:

عنوان شغل: کارشناس منابع آب

   تعریف:

این شغل در برگیرنده فعالیتهایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بهره­برداری ، حفاظت کمی و کیفی، بررسی های دوره­ای و تحلیل عملکرد منابع آب را بر عهده دلرند. این شغل می­تواند حسب پست مورد متصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

   اهم وظایف و مسئولیتها:

 1. نظارت بر عملکرد بهره­برداری و نگهداری از شبکه­های آبیاری، سد و تأسیسات آبی
 2. برنامه­ریزی منابع و مصارف فصلی و سالیانه آب به تفکیک رودخانه و دشت‌های تحت پوشش
 3. اعمال محدودیت های منابع آب در صدور پروانه برداشت آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 4. بررسی آلودگی منابع آبی در قالب دستورالعمل‌های مربوطه
 5. نظارت بر عمیات انعقاد قرارداد، دریافت آبها، مطالبات معوقه، و حق اشتراک از واحدهای زراعی و صنعتی
 6. بررسی و تعیین حد بستر حریم کمی و کیفی رودخانه ها، مسیل ها و تأسیسات آبی
 7. نظارت وکنترل و بهره برداری و حفاظت از منابع اب از طریق اعمال قوانین و مقررات دستورالعملهای مربوطه
 8. تهیه آمار و اطلاعات پایه منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
 9. انجام اقدامات لازم به منظور جلب مشارکت مردمی در امر سرمایه گذاری و بهره­برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی
 10. همکاری در طراحی پروژ­های عمرانی ملی  و استانی منابع آب
 11. همکاری در تعیین اولویت بندی اعتبارات طرحهای عمرانی
 12. ارزیابی عملکرد دوره ای بهره­برداری از منابع آب
 13. تهیه گزارش های فنی و تخصصی لازم در زمینه بهره­برداری حفاظت و اطلاعات پایه منابع آب، به صورت دوره­ای و انعکاس به مراجع ذیربط

   شرایط احراز

         

               1-  تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی عمران، مهندسی عمران(مهندسی و مدیریت منابع آب/مهندسی آب/منابع آب/آب/ مهندسی آب و سازه های  هیدرولیکی/سازه­های هیدرولیکی)، مهندسی منابع آب، علوم و مهندسی آب(سازه­های آبی، آبیاری و زهکشی/منابع آب/مهندسی  منابع آب/مدیریت و برنامه ریزی منابع آب/هیدروانفورماتیک/رودخانه و اکوسیستم آبی) ،سازه‌های آبی، آبیاری وزهکشی، زمین شناسی،  علوم زمین( علوم زمین شناسی) (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی/آب شناسی/زمین شناسی اقتصادی/اقتصادی/آبهای  زیرزمینی)، زمین شناسی( رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی/رسوب شناسی/ آب  شناسی/ اقتصادی)، زمین شناسی اقتصادی، مهندسی محیط زیست(منابع آب)، محیط زیست(آلودگی‌های محیط زیست)،علوم و   مهندسی آبخیزداری، علوم و مهندسی آبخیزداری(آب/حفاظت آب و خاک/ مدیریت حوزه های آبخیز/سیلاب و رودخانه)

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی عمران( مهندسی آب/آب/سازه­های هیدرولیکی/مهندسی و مدیریت منابع آب/ آبهای زیرزمینی/مهندسی آب و سازه های  هیدرولیکی/مهندسی رودخانه)، مهندسی عمران-مهندسی آب ( رودخانه/منابع آب/آبهای زیرزمینی/مدیریت منابع آب/هیدرولیک)،  مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی( رودخانه/سازه های هیدرولیکی)، علوم و مهندسی آب ( سازه های آبی/آبیاری  و زهکشی/منابع آب/هیدروانفورماتیک/رودخانه و اکوسیستم آبی/مدیریت و برنامه ریزی منابع آب)، مهندسی کشاورزی ( آبیاری و  زهکشی/مهندسی آبیاری و زهکشی/سازه های آبی/مهندسی سازه های آبی/مهندسی منابع آب)، مهندسی محیط زیست ( منابع  آب)، علوم و مهندسی محیط زیست ( آلودگی محیط زیست)، مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست( آلودگی های محیط زیست)، زمین  شناسی اقتصادی، آب زمین شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی ( آب‌شناسی/آب زمین  شناسی/رسوب‌شناسی و سنگهای رسوبی/زمین شناسی اقتصادی/اقتصادی)، زمین شناسی- آب شناسی ( هیدرولوژی) ( آبهای  زیرزمینی)، علوم زمین شناسی ( آبشناسی/ زمین شناسی اقتصادی/سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی)، علوم زمین( زمین  شناسی اقتصادی/آب زمین شناسی / رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)، مهندسی منابع طبیعی( آبخیزداری/مهندسی  آبخیزداری)

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی عمران، مهندسی فناوری عمران، ( سدو شبکه)، مهندسی علمی- کاربردی عمران، مهندسی علمی- کاربردی عمران( بهره  برداری از سد و شبکه)، مهندسی فناوری منابع آبهای زیرزمینی، مهندسی فناوری منابع آبهای سطحی، مهندس آب-آب‌های زیرزمینی-  علمی کاربردی،مهندسی آب- آبهای سطحی-علمی کاربردی، انتقال آب- مهندسی بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و  زهکشی- علمی کاربردی، محیط زیست، علوم و مهندسی محیط زیست،زمین شناسی، زمین شناسی کاربردی، مهندسی  کشاورزی(آب)، علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی آب(آبیاری و زهکشی)، مهندسی فناوری شبکه های آبیاری و زهکشی

         2- مهارتها

 •  توانایی کار با نرم‌افزارهای کاربردی در زمینه های تخصصی
 •  توانایی تجزیه و تحلیل گزارش های منابع آب
 •  توانایی اجرای پروژه­ های تعادل بخشی

          3 - دوره­ های آموزشی

 • آشنایی با مدیریت بهم پیوسته منابع آب
 • آشنایی با حقوق و تعیین حریم منابع آب
 • مدیریت منابع آب زیرزمینی

          4- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

 • توانایی حل مسئله، دقت نظر، وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری، سعه صدر، خطرپذیری، روحیه کارگروهی

 

 

«فرم ارسال اطلاعات»

 

 تاریخ ثبت : 1399/08/20
  آخرین به روزرسانی : 1399/09/02
 مدیر سایت
 996
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 46
 • بیشترین بازدید همزمان : 347
 • بازدید امروز : 4,934
 • بازدید دیروز : 4,307
 • کل بازدید : 5,096,036
 • آخرین به روزرسانی : 1401/07/11 12:32:09
 • شناسه IP شما : 3.223.3.251

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044info@agrw.ir
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :