چهارشنبه, 9 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد حسنلو
سد آغ چای
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه
سد ساروق تکاب

 

لیست صندوقهای پستی موجود شرکت

ab_bokan@agrw.ir

امور آب بوکان

hefazat_rodkhaneh@agrw.ir

دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

ab_chaldran@agrw.ir

امور آب چالدران

h_abazg@agrw.ir

دفتر حراست

ab_garazyaadin@agrw.ir

امور آب قره ضیاءالدین

info@agrw.ir

صندوق پستی سازمان

ab_khoy@agrw.ir

امور آب خوی

karkonan@agrw.ir

امور کارکنان و رفاه

ab_mahabad@agrw.ir

امور آب مهاباد

mako_shot@agrw.ir

آبرسانی به شوط ، ماکو و بازرگان

ab_mako@agrw.ir

امور آب ماکو

malijari@agrw.ir

امور مالی جاری

ab_meyandoab@agrw.ir

امور آب میاندوآب

maliposhtibani@agrw.ir

معاونت مالی و پشتیبانی

ab_naghadeh@agrw.ir

امور آب نقده

manabe_ab@agrw.ir

دفتر طرحهای منابع آب

ab_noshin@agrw.ir

امور آب نوشین شهر

modir@agrw.ir

مدیریت عامل

ab_oshnaviye@agrw.ir

امور آب اشنویه

mosharekat@agrw.ir

دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی

ab_piranshahr@agrw.ir

امور آب پیرانشهر

moshaver_modir@agrw.ir

مشاور مدیرعامل

ab_poldasht@agrw.ir

امور آب پلدشت

moshtarakin@agrw.ir

دفتر بهره برداری وامور مشترکین

ab_salmas@agrw.ir

امور آب سلماس

motaleat@agrw.ir

دفتر مطالعات پایه منابع آب

ab_sardasht@agrw.ir

امور آب سردشت

nazloo@agrw.ir

طرح سد نازلو

ab_shahin@agrw.ir

امور آب شاهین دژ

nazloo_shabakeh@agrw.ir

شبکه آبیاری و زهکشی نازلو

ab_shot@agrw.ir

مور آب شوط

padafand@agrw.ir

پدافند غیرعامل

ab_tekab@agrw.ir

امور آب تکاب

ravabetomomi@agrw.ir

روابط عمومی

ab_urmia@agrw.ir

امور آب ارومیه

research@agrw.ir

کمیته تحقیقات

aghchai@agrw.ir

سیستم انتقال و شبکه آغ چای

sarough@agrw.ir

طرح سد و شبکه ساروق

ag_chai@agrw.ir

طرح سد آغ چای

shahrchay@agrw.ir

طرح سد شهرچای

aras@agrw.ir

تامین آب اراضی حاشیه ارس

shekayat-mardomi@agrw.ir

واحد شکایات مردمی

bahrabardari@agrw.ir

معاونت بهره برداری و امور مشترکین

silveah@agrw.ir

طرح سد و شبکه سیلوه

banovan@agrw.ir

امور بانوان

taadolbakhshi@agrw.ir

طرح تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی

barandoz@agrw.ir

طرح سد باراندوز

tadarokat@agrw.ir

واحد تدارکات

barnamehrizi@agrw.ir

معاونت برنامه ریزی

tarh_tosea@agrw.ir

معاونت طرح وتوسعه

barnamehriziab@agrw.ir

دفتر برنامه ریزی آب

tasisat_ab@agrw.ir

دفتربهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی

behbodmodiriat@agrw.ir

دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی

 zarrinarod@agrw.ir

طرح شبکه زرینه رود

dabir@agrw.ir

دبیرخانه

zihesabitarh@agrw.ir

ذیحسابی طرحهای عمرانی

daftar@agrw.ir

دفتر مدیرعامل

 

 

daftarfanni@agrw.ir

دفتر فنی

 

 

darman@agrw.ir

واحد درمان

 

 

ghanbari@agrw.ir

طرح سد و شبکه شهید قنبری

 

 

ghanjena_ab@agrw.ir

گنجینه آب

 

 

gharardadha@agrw.ir

دفتر قرارداها و خدمات طرحها

 

 

hefazat_ab@agrw.ir

دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

 

 

hefazat_keyfi@agrw.ir

گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب

 

 

 

 


 


بازدید:10179
آخرین به روزرسانی: 1398/04/11