پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

بهره برداری از منابع آب

سوال: 

 

 چگونه می توانم پروانه بهره برداری از چاه بگیرم؟

 

پاسخ:

 

صدور پروانه بهره‌برداری چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش‌های مصرف آب (کشاورزی، صنعت، شرب)

مدارک لازم:

1- ارائه تقاضای کتبی مبنی بر درخواست پروانه بهره‌برداری برای چاه محفوره توسط متقاضی

2- پرداخت هزینه آزمایش پمپاژ

گردش انجام کار

مراجعه به ادارات و امور منابع آب شهرستان‌ها و ارائه مدارک فوق‌الذکر- اعزام کارشناس جهت نظارت بر توسعه و آزمایش پمپاژ چاه - تهیه گزارش بهره‌برداری توسط کارشناس آب زیرزمینی با توجه به نتایج آزمایش پمپاژ - طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها- صدور پروانه بهره‌برداری موقت جهت نصب منصوبات با اعتبار شش ماهه جهت تجهیز چاه- اعلام اتمام تجهیز چاه توسط متقاضی- صدور پروانه بهره‌برداری در صورت رعایت مفاد پروانه بهره‌برداری موقت بر اساس مصوبات کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها

  تاریخ ثبت: 1394/01/19
 
  تعداد بازدید:833