پنجشنبه, 26 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح سد مخزنی شهر چای
کارفرما:  آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیمانکار:  موسسه جهاد نصر
محل اجرا:  شهرستان ارومیه
تاریخ شروع پروژه:  1372/12/29
تاریخ پایان پروژه:  1390/12/29
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مهندسین مشاور سکو برآیند
مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 100
توضیح مختصر: منبع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی منطقه ارومیه رودخانه شهرچای می باشد که از ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه واقع در شمالغرب کشور سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر ارومیه سرانجام به دریاچه ارومیه می ریزد. سد مخزنی شهرچای بر روی این رودخانه و در ۱۲کیلومتری جنوب غربی ارومیه در حال احداث می باشد.
توضیح طرح:

کلیات:

منبع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی منطقه ارومیه رودخانه شهرچای می باشد که از ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه واقع در شمالغرب کشور سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر ارومیه سرانجام به دریاچه ارومیه می ریزد. سد مخزنی شهرچای بر روی این رودخانه و در ۱۲کیلومتری جنوب غربی ارومیه در حال احداث می باشد.

 

 

اهداف طرح:

تامین آب شرب ارومیه بمیزان حداکثر ۷۶ میلیون متر مکعب در سال - تامین آب کشاورزی ۱۲۵۰۰ هکتار از اراضی دشت ارومیه - کنترل سیلاب

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

سد :
احداث جاده جایگزین راژان موانا با مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیون ریال.
قرارداد تکمیلی هیدرومکانیک سد شهرچای با مبلغ ۴۱۲۰ میلیون ریال.
شبکه :
عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم و اصلاح بند انحرافی شهر آجو با مبلغ قرارداد ۲۹.۱۸۰۳ میلیون ریال.
عملیات اجرایی مرمت ، بازسازی و اصلاح بند انحرافی و نهر کردلر ارومیه با مبلغ قرارداد ۲۵.۱۲۰۶۸ میلیون ریال.
بازسازی و مرمت بند انحرافی و ترمیم و اصلاح نهر امامزاده ارومیه با مبلغ قرارداد ۹۴.۱۲۴۴۳ میلیون ریال.

 

پیمانکاران:

موسسه جهاد نصر- شرکت ایران یول- شرکت نیرپارس- شرکت ابزار خاک – پایدارسازان افشار - قالا - نیک پل - فروز آب – روان آب

 

مشاوران:

سد: مهندسین مشاور سکو – برآیند

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد: خاکی سنگریزه ای با هسته آببند رسی محل احداث: ۱۲ کیلومتری جنوب غربی شهرستان ارومیه نام رودخانه: شهر چای ارتفاع از بستر رودخانه: ۸۴ متر طول تاج: ۵۵۰ متر حجم کل مخزن: ۲۲۰ میلیون متر مکعب حجم مفید مخزن: ۲۱۳ میلیون متر مکعب حجم آب تنظیمی سالیانه: ۱۹۹ میلیون متر مکعب سیستم انحراف شامل دورشته تونل به اقطار ۳ و ۶ متر و طولهای ۴۶۰ و ۳۴۸ متر و ظرفیت تخلیه ۳۷۰ متر مکعب در ثانیه جاده جایگزین ارمیه - راژان - موانا جمعا بطول ۵.۲۵ کیلومتر

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:3045