جمعه, 29 تیر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح ساختمان سد نازلو و شبکه آبیاری و زهکشی
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  نازلو
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر: رودخانه نازلوچاى از بلندیهاى ترکیه سرچشمه گرفته و با عبور از مناطق کوهستانى ناحیه مرزى غرب ایران با ایجاد دره‎اى پرپیچ و خم و نسبتاً پهن به دریاچه ارومیه مى‎ریزد. سد مخزنى نازلو بر روى این رودخانه و در ۲۶ کیلومترى شمال غربى ارومیه در حال احداث مى باشد.
توضیح طرح:

کلیات:

رودخانه نازلوچاى از بلندیهاى ترکیه سرچشمه گرفته و با عبور از مناطق کوهستانى ناحیه مرزى غرب ایران با ایجاد دره‎اى پرپیچ و خم و نسبتاً پهن به دریاچه ارومیه مى‎ریزد. سد مخزنى نازلو بر روى این رودخانه و در ۲۶ کیلومترى شمال غربى ارومیه در حال احداث مى باشد .

 

 

اهداف طرح:

تامین آب شرب و صنعت شهرکهای بخش شمالی دشت ارومیه به میزان ۳۸ میلیون متر مکعب در سال .
احداث شبکه آبیارى و زهکشى در سطح حدود ۴۳۱۰۰ هکتار .
تنظیم سالیانه ۳۱۷ میلیون مترمکعب آب رودخانه نازلو جهت تامین آب اراضى دشتهاى نازلو، روضه، کهریز و قوشچى

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

اتمام عملیات سیستم انحراف سد مخزنى نازلو با مبلغ قرارداد ۹۶.۳۸ میلیارد ریال .
اتمام راه دسترسى به ساختگاه سد مخزنى نازلو با مبلغ قرارداد ۹۶.۷ میلیارد ریال .
بدنه سد و تاسیسات وابسته آن با مبلغ قرارداد ۷۵۷ میلیارد ریال .

 

پیمانکاران:

قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء (موسسه امین) – ایران یول – هیدروسازند – مشارکت گیلبان و قالا

 

مشاوران:

آبساران – آبخوان

 

پیشرفت فیزیکى و زمانبندى اجراى سد مخزنى:

 

پیش بینی سال خاتمه

سال شروع

درصد پیشرفت فیزیکى تا پایان مرداد ماه ۹۱

درصد پیشرفت فیزیکى در ابتداى سال ۹۰

۱۳۹۳ ۱۳۸۳ ۳۰.۲۴ ۱۱

 

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد : خاکی با هسته رسى، محل احداث شهرستان ارومیه، طول تاج : ۴۳۰ متر، ارتفاع از بستر رودخانه ۹۶متر، حجم کل مخزن : ۱۷۰ میلیون مترمکعب ، حجم آب قابل تنظیم سالیانه : ۳۱۷ میلیون مترمکعب در سال و سیستم انحراف شامل دو رشته تونل دایره‎اى شکل واقع در جناح راست .

 

شبکه آبیارى و زهکشى:

وسعت اراضی(هکتار):۴۳۱۰۰
اراضی بهبود(هکتار):۳۶۶۰۰
اراضی توسعه(هکتار):۶۵۰۰

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:1974