جمعه, 29 تیر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح ساختمان سد شهید قنبرى و شبکه آبیارى و زهکشى
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  ماکو
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر: رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.
توضیح طرح:

کلیات:

رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.

 

 

اهداف طرح:

تامین آب کشاورزى دشت قنبرى بمیزان ۷.۲۸ میلیون مترمکعب.
احداث شبکه آبیارى و زهکشى در سطح ۵۰۰۰ هکتار شامل توسعه و بهبود.
بهبود وضعیت معیشتى و رفاهى کشاورزان منطقه و جلوگیرى از مهاجرت آنها.

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

احداث بدنه سد و سازه هاى وابسته با مبلغ پیمان ۳۴ میلیارد ریال.
اجراى کانال انتقال آب از سد به رودخانه ساریسو با مبلغ پیمان ۸.۵ میلیارد ریال.
اجراى بند انحرافى، ساختمان بهره بردارى مربوطه و بخشى از کانال تغذیه از رودخانه ساریسو به مخزن سد و شوت تور سنگى با مبلغ پیمان ۴.۳ میلیارد ریال.
اجراى باقیمانده کانال تغذیه ، دایکهاى فرار آب ، خط انتقال برق و جاده دسترسى بند انحرافی با مبلغ پیمان ۹.۱ میلیارد ریال
 

پیمانکاران:

سازه تبریز – چکاد سازه - هیدروسازند - فرادید میهن

 

مشاوران:

مهندسین مشاور فرازآب - فرازمین - پی کاو- زمین نگار آذربایجان - آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

پیشرفت فیزیکى و زمانبندى اجراى سد مخزنى:

 

پیش بینی سال خاتمه

سال شروع

درصد پیشرفت فیزیکى تا پایان مرداد ماه ۹۱

درصد پیشرفت فیزیکى در ابتداى سال ۹۰

۱۳۹۱ ۱۳۷۹ ۹۹.۹ ۹۹.۹

 

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد: خاکى با هسته رسى ارتفاع از بستر رودخانه : ۵.۲۳ متر طول تاج : ۵۹۴ متر حجم کل مخزن: ۵.۲۶ میلیون مترمکعب، حجم آب تنظیمى: ۷.۲۸ میلیون مترمکعب – سرریز از نوع بتنى اوجى آزاد با ظرفیت تخلیه ۶ مترمکعب در ثانیه.

 

شبکه آبیارى و زهکشى:

کل اراضى ۵۳۸۴ هکتار – مجموع طول کانال و انهار اصلاحى در حدود ۱۲۰ کیلومتر – احداث سردهنه با بند انحرافى ۲۸ مورد – طول کانال انتقال آب از سد تا رودخانه ساریسو براى تغذیه انهار سنتى دشت ۵.۳ کیلومتر با ظرفیت ۳.۴ مترمکعب بر ثانیه و با مقطع ذوزنقه‎اى.

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:1341