پنجشنبه, 26 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  شبکه آبیاری و زهکشی شهید قنبری ماکو - طرح ساختمان سد شهید قنبرى و شبکه آبیارى و زهکشى
کارفرما:  آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیمانکار:  چکاد سازه، هیدروسازند، دیلمان آباد، سرای بتنی، سمرون پل آذربایجان، قالا
محل اجرا:  شهرستان ماکو
تاریخ شروع پروژه:  1385/01/01
تاریخ پایان پروژه:  1397/06/31
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مهندسین مشاور فراز آب
مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 100
توضیح مختصر: رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.
توضیح طرح:

شبکه آبیارى و زهکشى:

کل اراضى ۵۳۸۴ هکتار – مجموع طول کانال و انهار اصلاحى در حدود ۱۲۰ کیلومتر – احداث سردهنه با بند انحرافى ۲۸ مورد – طول کانال انتقال آب از سد تا رودخانه ساریسو براى تغذیه انهار سنتى دشت ۵.۳ کیلومتر با ظرفیت ۳.۴ مترمکعب بر ثانیه و با مقطع ذوزنقه‎اى.

اهداف طرح:

تامین آب کشاورزى دشت قنبرى بمیزان ۷.۲۸ میلیون مترمکعب.
احداث شبکه آبیارى و زهکشى در سطح ۵۰۰۰ هکتار شامل توسعه و بهبود.
بهبود وضعیت معیشتى و رفاهى کشاورزان منطقه و جلوگیرى از مهاجرت آنها.

 

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:1425