پنجشنبه, 26 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح های توسعه منابع آب
عنوان پروژه:  طرح سد مخزنى زولا و شبکه آبیارى و زهکشى
کارفرما:  
پیمانکار:  
محل اجرا:  زولا
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر: رودخانه زولا از ارتفاعات شمال غرب کشور در مرز ایران و ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از حومه شهرستان سلماس به دریاچه ارومیه مى ریزد. در این طرح نسبت به احدث سد مخزنى برروى این رودخانه و تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان سلماس اقدام مى گردد.
توضیح طرح:

کلیات:

رودخانه زولا از ارتفاعات شمال غرب کشور در مرز ایران و ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از حومه شهرستان سلماس به دریاچه ارومیه مى ریزد. در این طرح نسبت به احدث سد مخزنى برروى این رودخانه و تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان سلماس اقدام مى گردد.

 

 

اهداف طرح:

تامین سالانه ۱۳۲ میلیون مترمکعب آب مطمئن براى اراضى کشاورزى منطقه.
احداث شبکه آبیارى و زهکشى در سطح حدود ۱۶۵۰۰ هکتار.
کنترل سیلاب تامین آب شرب سلماس وتازه شهر به میزان ۱۳ میلیون مترمکعب.

 

عمده قراردادهاى در دست اجرا:

احداث برج آبگیر و عملیات تکمیلی سد مخزنى زولا و تاسیسات وابسته با مبلغ قرارداد ۱۰۱.۶۰۵ میلیارد ریال در حال اجرا میباشد.

 

پیمانکاران:

موسسه امین (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء)

 

مشاوران:

مهندسین مشاور زیستاب

 

پیشرفت فیزیکى و زمانبندى اجراى سد مخزنى:

 

پیش بینی سال خاتمه

سال شروع

درصد پیشرفت فیزیکى تا پایان مرداد ماه ۹۱

درصد پیشرفت فیزیکى در ابتداى سال ۹۰

۱۳۹۱ ۱۳۸۹ ۹۹ ۶۸.۰۲

 

مشخصات فنى سد مخزنى:

نوع سد : خاکی با هسته رسى محل احداث : شهرستان سلماس و در مسیر رودخانه زولا ارتفاع از بستر رودخانه : ۵۶ متر طول تاج : ۳۲۳ متر حجم کل مخزن : ۸۵ میلیون مترمکعب حجم مفید مخزن : ۷۲ میلیون مترمکعب حجم آب تنظیمى : ۱۳۲ میلیون مترمکعب در سال سیستم انحراف شامل سه رشته تونل به طولهاى ۹۹۸.۸ متر و با ظرفیت تخلیه ۶۱.۵ مترمکعب در ثانیه

 

شبکه آبیارى و زهکشى:

وسعت اراضی(هکتار): ۱۶۵۰۰
اراضی بهبود(هکتار): ۶۵۰۰  
اراضی توسعه(هکتار): ۱۰۰۰

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/22   | بازدید:1979