چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
محرم
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی - ساختمان سد کرم آباد و تاسیسات وابسته
هدف از احداث سد کرم‌آباد، ایجاد سد مخزنی جهت ذخیره‌سازی آب مازاد حقابه ایران از مخزن سد ارس به‌میزان 3/5 مترمکعب در ثانیه با استفاده از ایستگاه پمپاژ کرم‌آباد در مجاورت رودخانه ارس و توسعه اراضی کشاورزی پایین‌دست منطقه به مساحت 22300 هکتار ناخالص می‌باشد. لازم به توضیح است که درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد کرم آباد و تاسیسات وابسته 97 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1394/08/11  |  تاریخ پایان : 1397/08/11

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی - ساختمان سد ارس 2 و تاسیسات وابسته
احداث سد مخزنی ارس 2 با گنجایش 4/7 میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی سالانه 10/8 میلیون متر مکعب جهت ذخیره آب مازاد مصرف شبکه کنونی و به منظور تامین آب مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی تعاونی تولید ایثارگران آراز 3 به مساحت حدود 1520 هکتار مد نظر قرار گرفته است. درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد ارس2 در حال حاضر 100 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1387/12/04  |  تاریخ پایان : 1394/04/10

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی - ساختمان سد قیقاج و تاسیسات وابسته
نوع سد، خاکی با هسته رسی و خارج از بستر بوده و حجم مخزن برابر با 17/9 میلیون مترمکعب، حجم آب تنظیمی برابر با 22 میلیون مترمکعب در سال، ارتفاع تاج 27 متر و طول تاج 2190 متر می باشد. اراضی پایاب این سد مشتمل بر دو واحد عمرانی با مجموع وسعت 2200 هکتار (خالص) می باشد. درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد قیقاج و تاسیسات وابسته 100 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1385/01/06  |  تاریخ پایان : 1391/03/07

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی - شبکه آبیاری و زهکشی قیقاج واحد عمرانی 2
هدف از اجرای شبکه قیقاج 1100 هکتار شبکه اصلی در 2 نوع کانال اصلی درجه 1و2 به طول 7/2 کیلومتر بصورت روباز و 41 کیلومتر زهکشی شده می باشد. درصد پیشرفت پروژه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی قیقاج واحد عمرانی 2 در حال حاضر 100 درصد بوده و آماده بهره برداری می باشد.

 

تاریخ شروع : 1391/08/16  |  تاریخ پایان : 1397/06/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی - شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کرم آباد
به منظور استفاده از حقابه کشور از رودخانه مرزی ارس (حوضه آبریز ارس) ، مطالعات و عملیات اجرایی گسترده ای در قالب پروژه های متعدد توسعه منابع آب در حاشیه رودخانه ارس در حال اقدام می باشد. عملیات مذکور در قالب طرح «توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی» که جزو طرح های رودخانه های مرزی است، در حال اجرا می باشد. پیشرفت مجموع کل طرح تا کنون 90 درصد بوده و عمده عملیات شبکه ها به اتمام رسیده و پیش بینی می گردد طرح کرم آباد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.لازم به توضیح است که درصد پیشرفت فیزیکی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کرم آباد 97 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1394/09/29  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد سیلوه و شبکه آبیاری و زهکشی - احداث سد مخزنی سیلوه، ابنیه فنی وابسته و تونل انتقال آب جلدیان
سد مخزنی سیلوه در 12 کیلومتری شمال غربی شهرستان پیرانشهر و در 150 کیلومتری جنوب باختری شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی واقع است. این سد بر روی رودخانه لاوین که از سر شاخه های اصلی رودخانه کلاس (زاب کوچک) بوده و آورد متوسط سالانه 220/7 میلیون متر مکعب می باشد، احداث می گردد. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمان سد برابر 99.63 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سیلوه و شبکه آبیارى و زهکشى - ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی
رودخانه لاوین با آورد سالیانه 220.7 میلیون مترمکعب منبع اصلى تامین آب دشت سیلوه مى باشد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى و شرب در شهرستان پیرانشهر اقدام مى گردد. درصد پیشرفت فیزیکی شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه برابر 81.54 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1391/12/20  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد غازان و شبکه آبیاری و زهکشی - ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی
کانالهای GMC و BLCC بترتیب در سمت راست و چپ سد انحرافی بویلاپوش در دست احداث میباشند . درصد پیشرفت فیزیکی شبکه های آبیاری و زهکشی مجموعاً 55.24 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1394/12/29  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 32   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد غازان و شبکه آبیاری و زهکشی - ساختمان سد غازان - بند انحرافی بویلا پوش
بسته صندوق توسعه ملی طرح غازان شامل سد انحرافی بویلاپوش بر روی رودخانه قطور میباشد که از آن جهت آبیاری اراضی در ساحل راست و چپ استفاده خواهد شد. درصد پیشرفت بند انحرافی بویلاپوش در حال حاضر 99 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1390/01/14  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 32   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و زهکشی - ساختمان سد شهید قنبری ماکو
رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.

 

تاریخ شروع : 1379/01/01  |  تاریخ پایان : 1385/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد شهید قنبرى و شبکه آبیارى و زهکشى - شبکه آبیاری و زهکشی شهید قنبری ماکو
طرح سد و شبکه شهید قنبری ماکو با هدف اولیه توسعه و بهبود 3000 هکتار اراضی پایاب سد با انتقال آب ساری سو از طریق احداث بند انحرافی بطول 25 متر و ارتفاع 3 متر و کانال با پوشش بتنی و تورسنگی انتهای آن بطول 7/3 کیلومتر و ذخیره آب در مخزن سد شهید قنبری ماکو به طول تاج 594 متر و ارتفاع 5/23 متر به حجم 5/26 میلیون متر مکعب که در شمال روستای تخته دوز واقع در 9 کیلومتری شمال شهر ماکو احداث شده و همچنین استفاده از آب چشمه های موسوم به قره سوی بازرگان و میلان و تازه کند مورد توجه واقع گردیده است طرح سد و شبکه شهید قنبری ماکو با هدف اولیه توسعه و بهبود 3000 هکتار اراضی پایاب سد با انتقال آب ساری سو از طریق احداث بند انحرافی بطول 25 متر و ارتفاع 3 متر و کانال با پوشش بتنی و تورسنگی انتهای آن بطول 7/3 کیلومتر و ذخیره آب در مخزن سد شهید قنبری ماکو به طول تاج 594 متر و ارتفاع 5/23 متر به حجم 5/26 میلیون متر مکعب که در شمال روستای تخته دوز واقع در 9 کیلومتری شمال شهر ماکو احداث شده و همچنین استفاده از آب چشمه های موسوم به قره سوی بازرگان و میلان و تازه کند مورد توجه واقع گردیده است

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/06/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح سد مخزنی آق چای و شبکه آبیاری و زهکشی - ساختمان سد آغ چای و تاسیسات وابسته
طرح سد آغ چای در منطقه شمالغرب کشور استان آذربایجان غربی، 42 کیلومتری شهرستان خوی و برروی رودخانه آغ چای با آورد سالیانه حدود 190 میلیون متر مکعب اجرا می گردد در این طرح سد مخزنی با حجم کل 4/211 میلیون متر مکعب احداث گردیده و سیستم انتقال آب به طول 21 کیلومتر اجرا گردیده است. لازم به توضیح است درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد در حال حاضر 99.7 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1381/05/06  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد آغ چای و شبکه آبیاری و زهکشی - شبکه آبیاری و زهکشی
طرح شبکه اغ چای در منطقه شمالغرب کشور استان آذربایجان غربی 42 کیلومتری شهرستان خوی و از سد آغ چای بر روی رودخانه آغ چای با آورد سالیانه حدود 190 میلیون متر مکعب اجرا می گردد در این طرح شبکه آبیاری و زهکشی جهت 8150 هکتار از اراضی دشتهای چایپاره و نازک در حال اجرا می باشد در پایین دست سد مخزنی سد انحرافی شوریک به منظور بالا آوردن سطح آب و هدایت آب به کانالهای PRC و LPC دشت قره ضیاءالدین اجرا گردیده است و در دشت نازک و چایپاره آب کانالهای RMC و LMC از کانال اصلی خط انتقال ACC تامین می گردد. لازم به توضیح است درصد پیشرفت فیزیکی کل شبکه آغ چای در حال حاضر 97.61 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1395/06/01  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد گرده بین و شبکه آبیاری و زهکشی
هدف اصلی احداث سد گرده بین تامین آب جهت آبیاری ۷۸۵۰ هکتار از اراضی دشت لاجان می باشد. همچنین تامین آب شرب شهر گردکشانه و پسوه و روستاهای اطراف را نیز به اهداف سد اضافه نمود که به شدت با مشکل آب آشامیدنی مواجه می باشند. لازم به توشیح است درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد در حال حاضر حاضر 22.93 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1389/12/29  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 9   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد مخزنی شهر چای
منبع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی منطقه ارومیه رودخانه شهرچای می باشد که از ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه واقع در شمالغرب کشور سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر ارومیه سرانجام به دریاچه ارومیه می ریزد. سد مخزنی شهرچای بر روی این رودخانه و در ۱۲کیلومتری جنوب غربی ارومیه در حال احداث می باشد.

 

تاریخ شروع : 1372/12/29  |  تاریخ پایان : 1390/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای
سطح کل اراضی آبخور رودخانه شهرچای ، حدود 13700 هکتار برآورد شده است که حدود 12000 هکتار زیر کشت محصولات باغی و زراعی می باشد و حدود 1700 هکتار اراضی ( بایر ، مراتع ، چراگاه ، خرمنگاه و آیش و .... ) است.

 

تاریخ شروع : 1385/04/12  |  تاریخ پایان : 1401/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 62   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح آبرسانی به شهر ارومیه
طرح واقع در استان آذربایجان غربی و در ضلع غربی شهرستان ارومیه می‌باشد که تصفیه خانه شماره 2 ارومیه در بخش جنوب غربی شهرستان در منطقه گلشهر واقع شده است و آب خام ورودی به تصفیه خانه از سد شهر چای که در کیلومتر 19 جاده بند واقع شده است تامین می‌گردد. لازم به توضیح است مخزن 10000 متر مکعبی عباس آباد ارومیه دارای 85%، مخزن شماره 3 10000 مترمکعبی عباس آباد ارومیه دارای 25% و احداث مخزن 10000 متر مکعبی شماره 2 والدین شاهد ارومیه از 11% درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشند.

 

تاریخ شروع : 1378/12/29  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 57   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد چیرآباد
رودخانه کانى رش یکى از سرشاخه هاى رودخانه گدارچاى مى باشد و در این طرح با احدث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان اشنویه اقدام مى گردد. علاوه بر آب رودخانه کانى رش که حدود ۳۵ میلیون متر مکعب است، حدود ۹۵ میلیون متر مکعب نیز از حوضه لاوین چاى و از طریق سد سیلوه به مخزن سد اشنویه انتقال داده خواهد شد. درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد چپر آباد، قرارداد تکمیلی برابر با 90 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1382/12/12  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 96   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد حسنلو
هدف از اجرای این طرح انحراف، انتقال، دخیره سازی و توزیع آب رودخانه گدار و سرشاخه¬های میانی دشت به منظور تامین آب مورد نیاز 16500 هکتار ناخالص از اراضی کشاورزی واقع در ساحل چپ رودخانه گدار در شمال شرقی شهرستان نقده می باشد

 

تاریخ شروع : 1374/12/26  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو
هدف از اجرای طرح سیستم حسنلو، تامین آب و آبیاری 17287 هکتار از اراضی ساحل چپ رودخانه گدار چای در بخش شمال شرقی شهرستان نقده تا دریاچه ارومیه است.

 

تاریخ شروع : 1376/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 56   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 
1 2 صفحه: