پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی - ساختمان سد کرم آباد و تاسیسات وابسته
هدف از احداث سد کرم‌آباد، ایجاد سد مخزنی جهت ذخیره‌سازی آب مازاد حقابه ایران از مخزن سد ارس به‌میزان 3/5 مترمکعب در ثانیه با استفاده از ایستگاه پمپاژ کرم‌آباد در مجاورت رودخانه ارس و توسعه اراضی کشاورزی پایین‌دست منطقه به مساحت 22300 هکتار ناخالص می‌باشد. لازم به توضیح است که درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد کرم آباد و تاسیسات وابسته 94 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1394/08/11  |  تاریخ پایان : 1397/08/11

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 87   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی - ساختمان سد ارس 2 و تاسیسات وابسته
حداث سد مخزنی ارس 2 با گنجایش 4/7 میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی سالانه 10/8 میلیون متر مکعب جهت ذخیره آب مازاد مصرف شبکه کنونی و به منظور تامین آب مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی تعاونی تولید ایثارگران آراز 3 به مساحت حدود 1520 هکتار مد نظر قرار گرفته است. درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد ارس 2 100 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1387/12/04  |  تاریخ پایان : 1394/04/10

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 87   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدودۀ آذربایجان غربی - ساختمان سد قیقاج و تاسیسات وابسته
ایجاد امکان برداشت، ذخیره و تنظیم آب از طریق احداث ایستگاه پمپاژ کرم آباد و سدهای قیقاج، ارس2 و کرم آباد و توسعه اراضی پایین دست به وسعت بیش از 27000 هکتار ناخالص (شبکه های آبیاری و زهکشی ارس2، قیقاج، کرم آباد) با اجرای شبکه های آبیاری مدرن. درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد قیقاج و تاسیسات وابسته 100 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1385/01/06  |  تاریخ پایان : 1391/03/07

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 87   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی - شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کرم آباد
به منظور استفاده از حقابه کشور از رودخانه مرزی ارس (حوضه آبریز ارس) ، مطالعات و عملیات اجرایی گسترده ای در قالب پروژه های متعدد توسعه منابع آب در حاشیه رودخانه ارس در حال اقدام می باشد. عملیات مذکور در قالب طرح «توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی» که جزو طرح های رودخانه های مرزی است، در حال اجرا می باشد. پیشرفت مجموع کل طرح تا کنون 87 درصد بوده و عمده عملیات شبکه ها به اتمام رسیده و پیش بینی می گردد طرح کرم آباد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.لازم به توضیح است که درصد پیشرفت فیزیکی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کرم آباد 95 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1394/09/29  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 87   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد سیلوه و شبکه آبیاری و زهکشی - احداث سد مخزنی سیلوه، ابنیه فنی وابسته و توتل انتقال آب جلدیان
سد مخزنی سیلوه در 12 کیلومتری شمال غربی شهرستان پیرانشهر و در 150 کیلومتری جنوب باختری شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی واقع است. این سد بر روی رودخانه لاوین که از سر شاخه های اصلی رودخانه کلاس (زاب کوچک) بوده و آورد متوسط سالانه 220/7 میلیون متر مکعب می باشد، احداث می گردد. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمان سد برابر 99.42 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 86   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سیلوه و شبکه آبیارى و زهکشى - ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی
رودخانه لاوین با آورد سالیانه 220.7 میلیون مترمکعب منبع اصلى تامین آب دشت سیلوه مى باشد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى و شرب در شهرستان پیرانشهر اقدام مى گردد. درصد پیشرفت فیزیکی شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه برابر 77.26 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1391/12/20  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 86   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و زهکشی - ساختمان سد شهید قنبری ماکو
رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.

 

تاریخ شروع : 1379/01/01  |  تاریخ پایان : 1385/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد شهید قنبرى و شبکه آبیارى و زهکشى - شبکه آبیاری و زهکشی شهید قنبری ماکو
رودخانه مرزى ساریسو با آورد متوسط سالیانه ۹.۴۸ میلیون مترمکعب و با وسعت حوضه آبریز ۲۴۷۰ کیلومتر مربع می‎باشد که ۹۶ درصد آن در خاک کشور ترکیه قرار دارد. در این طرح با احداث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان ماکو اقدام مى گردد.

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/06/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح سد مخزنی آق چای و شبکه آبیاری و زهکشی - ساختمان سد آغ چای و تاسیسات وابسته
طرح سد آغ چای در منطقه شمالغرب کشور استان آذربایجان غربی، 42 کیلومتری شهرستان خوی و برروی رودخانه آغ چای با آورد سالیانه حدود 190 میلیون متر مکعب اجرا می گردد در این طرح سد مخزنی با حجم کل 4/211 میلیون متر مکعب احداث گردیده و سیستم انتقال آب به طول 21 کیلومتر اجرا گردیده است.

 

تاریخ شروع : 1381/05/06  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد آغ چای و شبکه آبیاری و زهکشی - شبکه آبیاری و زهکشی
طرح شبکه اغ چای در منطقه شمالغرب کشور استان آذربایجان غربی 42 کیلومتری شهرستان خوی و از سد آغ چای بر روی رودخانه آغ چای با آورد سالیانه حدود 190 میلیون متر مکعب اجرا می گردد در این طرح شبکه آبیاری و زهکشی جهت 8150 هکتار از اراضی دشتهای چایپاره و نازک در حال اجرا می باشد در پایین دست سد مخزنی سد انحرافی شوریک به منظور بالا آوردن سطح آب و هدایت آب به کانالهای PRC و LPC دشت قره ضیاءالدین اجرا گردیده است و در دشت نازک و چایپاره آب کانالهای RMC و LMC از کانال اصلی خط انتقال ACC تامین می گردد.

 

تاریخ شروع : 1395/06/01  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد غازان و شبکه آبیاری و زهکشی
توضیح مختصر : بسته صندوق توسعه ملی طرح غازان شامل سد انحرافی بویلاپوش بر روی رودخانه قطور میباشد که از آن جهت آبیاری اراضی در ساحل راست و چپ استفاده خواهد شد . کانالهای GMC و BLCC بترتیب در سمت راست و چپ سد انحرافی مذکور در دست احداث میباشند . ساحل چپ رودخانه قطور مشتمل بر گزینه اصلاح سردهنه نهر بدل آباد ، تامین کننده آب مورد نیاز انهار اصلی بدل آباد ، پارچی و بی آرخی از طریق آب پخشی در حدود یک کیلومتر پائین تر از سردهنه مذکور ، احداث کانال BLCC و حوضچه رسوبگیر آن بطول 300 متر که از آبگیر سمت چپ سد انحرافی تغذیه شده و آب مورد نیاز رهال و سعلکده را به ظرفیت 650 لیتر در ثانیه تامین مینماید و بهسازی انهار سنتی بدل آباد ، پارچی ، بی آرخی ، رهال ، سعلکده و خویمن بطول تقریبی 45 کیلومتر و بهسازی سردهنه خویمن میباشد . ساحل راست رودخانه قطور نیز شامل احداث آب پخش پس از حوضچه رسوبگیر سد انحرافی بر روی کانال GMC برای تامین آب انهار سنتی بختیاران ، سیوان ، شعبانلو و بیلوردی ، احداث کانال GRPC با ظرفیت حدود 3200 لیتر بر ثانیه بمنظور تغذیه انهار سنتی توکلک ، یتیم آرخی ، بزقوش ، قوروق و عذاب بطول حدود 4500 متر ، احداث سردهنه نهر آغداش و بهسازی انهار سنتی بختیاران ، سیوان ، بیلوردی ، شعبانلو ، توکلک ، یتیم آرخی ، بزقوش ، قوروق و عذاب بطول تقریبی حدود57 کیلومتر خواهد بود که لازم به ذکر است که از مجموع کل طول انهار سنتی ناحیه عمرانی قطور ، حدود 60 کیلومتر از انهار معادل با ظرفیت کانالهای درجه دو بهسازی خواهند گردید .

 

تاریخ شروع : 1394/12/29  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد گرده بین و شبکه آبیاری و زهکشی
هدف اصلی احداث سد گرده بین تامین آب جهت آبیاری ۷۸۵۰ هکتار از اراضی دشت لاجان می باشد. همچنین تامین آب شرب شهر گردکشانه و پسوه و روستاهای اطراف را نیز به اهداف سد اضافه نمود که به شدت با مشکل آب آشامیدنی مواجه می باشند.

 

تاریخ شروع : 1389/12/29  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 7   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد مخزنی شهر چای
منبع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی منطقه ارومیه رودخانه شهرچای می باشد که از ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه واقع در شمالغرب کشور سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر ارومیه سرانجام به دریاچه ارومیه می ریزد. سد مخزنی شهرچای بر روی این رودخانه و در ۱۲کیلومتری جنوب غربی ارومیه در حال احداث می باشد.

 

تاریخ شروع : 1372/12/29  |  تاریخ پایان : 1390/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای
سطح کل اراضی آبخور رودخانه شهرچای ، حدود 13700 هکتار برآورد شده است که حدود 12000 هکتار زیر کشت محصولات باغی و زراعی می باشد و حدود 1700 هکتار اراضی ( بایر ، مراتع ، چراگاه ، خرمنگاه و آیش و .... ) است.

 

تاریخ شروع : 1385/04/12  |  تاریخ پایان : 1401/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 62   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح آبرسانی به شهر ارومیه
طرح واقع در استان آذربایجان غربی و در ضلع غربی شهرستان ارومیه می‌باشد که تصفیه خانه شماره 2 ارومیه در بخش جنوب غربی شهرستان در منطقه گلشهر واقع شده است و آب خام ورودی به تصفیه خانه از سد شهر چای که در کیلومتر 19 جاده بند واقع شده است تامین می‌گردد.

 

تاریخ شروع : 1378/12/29  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 57   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد چیرآباد
رودخانه کانى رش یکى از سرشاخه هاى رودخانه گدارچاى مى باشد و در این طرح با احدث سد مخزنى برروى این رودخانه نسبت به تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان اشنویه اقدام مى گردد. علاوه بر آب رودخانه کانى رش که حدود ۳۵ میلیون متر مکعب است، حدود ۹۵ میلیون متر مکعب نیز از حوضه لاوین چاى و از طریق سد سیلوه به مخزن سد اشنویه انتقال داده خواهد شد. درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان سد چپر آباد برابر 94.73 می باشد.

 

تاریخ شروع : 1382/12/12  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 94   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو
هدف از اجرای طرح سیستم حسنلو، تامین آب و آبیاری 17287 هکتار از اراضی ساحل چپ رودخانه گدار چای در بخش شمال شرقی شهرستان نقده تا دریاچه ارومیه است.

 

تاریخ شروع : 1376/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 56   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود
شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود با وسعتی بالغ بر 57812 هکتار (خالص) با هدف ایجاد شبکه مدرن و در نتیجه افزایش راندمان آبیاری، از سال 1363 و در 3 بخش عمده ساحل راست زرینه رود، دشت مرکزی و ساحل چپ زرینه رود که واحدهای عمرانی 1، 2، 3، 4، 5 در قالب این طرح اجرا گردیده است.

 

تاریخ شروع : 1373/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/12

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 71   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نازلو
شبکه آبیاری و زهکشی نازلو در دشت نازلو در استان آذرابیجان غربی و در 26 کیلو متری شمال غربی شهر ارومیه واقه شده است.

 

تاریخ شروع : 1386/11/20  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد دیریک و شبکه آبیاری و زهکشی - ساختمان سد دریک
سد مخزنى دیریک بر روى رودخانه دیریک و در فاصله ۱۲ کیلومترى غرب شهرستان سلماس در حال احداث مى‎باشد. آب قابل تنظیم 34/14 میلیون مترمکعب در سال -آب موردنیاز کشاورزی 34/14

 

تاریخ شروع : 1383/12/30  |  تاریخ پایان : 1388/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 
1 2 صفحه: