پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:    
چاپ آگهی خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترونیک سیستمهای حفاظت هوشمند سد کرم آباد و تاسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترونیک سیستمهای حفاظت هوشمند سد کرم آباد و تاسیسات وابسته واقع در شهرستان پلدشت
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

         شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی در نظر دارد خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترونیک سیستمهای حفاظت هوشمند سد کرم آباد و تاسیسات وابسته واقع در شهرستان پلدشت را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی  و بر اساس قانون برگزاری مناقصات و ماده (24) آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، به تامین کنندگان تایید صلاحیت شده از سوی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو، واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند در صورت تمایل، نسبت به تهیه فایل اسناد ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمایند.

مبلغ برآورد اولیه : حدود 145 میلیارد ریال

- مدت اجرا: 12 ماه

 - دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 33440092-044

- دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق.

- مهلت خرید اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 14:30 مورخ 23/06/1396

- هزینه خرید اسناد ارزیابی: 500,000 ریال می باشد که به صورت آنلاین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به حساب شماره 2170090012009 بانک ملی به نام خزانه معین شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی قابل پرداخت می باشد.

 آخرین مهلت تسلیم اسناد تکمیل شده ارزیابی: تا ساعت 14:30 مورخ 06/07/1396

- محل تسلیم اسناد ارزیابی(بارگذاری فایل): سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده مجری طرح به  شماره تلفن 04431987349 تماس حاصل نمایند.

شماره تلفن های تماس شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق:  02122141588

                                                                                                     شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها و خدمات طرحها
دستگاه نظارت: مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق
میزان برآورد هزینه: 145 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دنیای اقتصاد
هزینه دریافت اوراق: 500,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/06/15
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/06/15
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/07/06
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 372