پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:    
انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز
تشریح:

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در نظر دارد انجام خدمات مهندسی« نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه باراندوز» را با برآورد اولیه تقریبی 5,600 میلیون ریال (پنج هزار و ششصد میلیون ریال) و از طریق روش تعرفه  به استناد آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت42986ﻫ ـ مورخ 01/10/1388 به شرکتهای مشاور دارای پایه سه (3)  و بالاتر تخصص شبکه‌های آبیاری و زهکشی که دارای سابقه کار قبلی مرتبط می‌باشند واگذار نماید. لذا شرکت‌های واجد شرایط و دارای ظرفیت آزاد ریالی و کاری،  می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سایت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به آدرس www.agrw.ir نسبت به دریافت فایل اسناد ارزیابی کیفی به صورت PDF اقدام نمایند.

 -  قیمت فروش اسناد ارزیابی کیفی: 1,500,000 ریال است که متقاضیان می‌توانند با پرداخت از طریق درگاه  بانک ملّی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود نمایند.

مهلت دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی:  تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 22/04/1396

آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی:  تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/05/1396

محل تسلیم اسناد ارزیابی کیفی: ارومیه- انتهای بلوار شهید باهنر – شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی – دبیرخانه مدیریت حراست

تذکر: مناقصه‌گر بایستی پس از چاپ فایل دانلود شده، کلیه اوراق را به همراه این آگهی و سایر مدارک و مستندات درخواستی به نحوی که در شرایط مناقصه ذکر گردیده به مهر و امضای قلمی صاحبان امضای مجاز رسانده و بصورت شماره گذاری شده و مرتب (ترجیحاً داخل زونکن) در پاکات مناقصه قرار داده و در مهلت مقرر عودت نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  31987395-044 تماس حاصل نمایند.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: ستاره صبح
هزینه دریافت اوراق: 1,500,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/04/18
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/04/20
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/04/22
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/05/05
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 604