پنجشنبه, 26 مهر 1397
 
کد سند:   1396/123/4398  
انجام خدمات مشاوره پایش صدور پروانه بهینه کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات مشاوره پایش صدور پروانه بهینه کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
تشریح:

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در نظر دارد انجام خدمات مهندسی« پایش صدور پروانه بهینه کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه » را با برآورد اولیه تقریبی 18 میلیارد ریال (هجده میلیارد ریال) و از طریق روش قیمت و کیفیت (QCBS) به استناد آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت42986ﻫ ـ مورخ 01/10/1388 به شرکتهای مشاور دارای پایه دو (2)  و بالاتر تخصص شبکه‌های آبیاری و زهکشی که دارای سابقه کار قبلی مرتبط می‌باشند واگذار نماید. لذا شرکت‌های واجد شرایط و دارای ظرفیت آزاد ریالی و کاری،  می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سایت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به آدرس www.agrw.ir نسبت به دریافت فایل اسناد مناقصه به صورت PDF اقدام نمایند.

 -  قیمت فروش اسناد مناقصه: 1,500,000 ریال است که متقاضیان می‌توانند با پرداخت از طریق درگاه  بانک ملی در سایت مذکور فایل مربوطه را دانلود نمایند.

مهلت دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی:  تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 16/03/1396

آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی:  تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 24/03/1396

محل تسلیم اسناد ارزیابی کیفی: ارومیه- انتهای بلوار شهید باهنر – شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی – دبیرخانه مدیریت حراست

تذکر: مناقصه‌گر بایستی پس از چاپ فایل دانلود شده، کلیه اوراق را به همراه این آگهی و سایر مدارک و مستندات درخواستی به نحوی که در شرایط مناقصه ذکر گردیده به مهر و امضای قلمی صاحبان امضای مجاز رسانده و بصورت شماره گذاری شده و مرتب (ترجیحاً داخل زونکن) در پاکات مناقصه قرار داده و در مهلت مقرر عودت نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  31987395-044 تماس حاصل نمایند.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 18 ریال
محل تامین اعتبار: طرحهای عمرانی
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: سالن اجتماعات شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: ستاره صبح
هزینه دریافت اوراق: 1,500,000 ریال  ریال 
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/03/06
تاریخ آغاز فروش اسناد: 1396/03/07
تاریخ پایان مهلت فروش اسناد: 1396/03/16
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه (ارزیابی) به دبیرخانه حراست شرکت: 1396/03/24
تاریخ گشایش پاکات مناقصه (ارزیابی):
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 500