سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

 

نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد برگزار شد

نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد با حضور فرماندار این شهرستان، مدیر امور منابع آب مهاباد، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و اعضای شورا در محل فرمانداری مهاباد برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این جلسه دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با اشاره به کمبود بارش ها و مشکلات کم آبی استان و عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه، گفت: احیای دریاچه ارومیه با همکاری و هماهنگی بین بخش کشاورزی، امور آب، مردم و تمام دستگاه ها میسر می شود.

وی با بیان اینکه مشکل دریاچه ارومیه مربوط به تمام کشور به خصوص غرب ایران است، بیان کرد: اجتماعی کردن موضوع کم آبی استان و فرهنگ سازی در مورد نحوه استفاده از آب باید به صورت جدی تر دنبال شود.

فرماندار مهاباد اظهار کرد: وضعیت آب آذربایجان غربی دیگر جوابگوی کشاورزی سنتی نیست و بر این اساس برای توسعه استان باید از کشاورزی بطرف صنعت و خدمات حرکت شود.

شجاعی فرماندار ویژە مهاباد از تقابل میان کشاورزان و ستاد احیای دریاچە ارومیە انتقاد کرد و گفت: همدلی، تعاون، همفکری و ایجاد طرح‌های کاربردی می‌تواند گره‌گشای مسئلە، حافظ منابع آب و احیای دریاچە ارومیە باشد.

در ادامه مهندس عبدالهی دبیر جلسه و مدیر منابع آب شهرستان مهاباد، ضمن ارائه گزارش از وضعیت منابع آبی مهاباد، آماری از چاههای مجاز و غیر مجاز ارائه داد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای طرح تعادل بخشی در شهرستان مهاباد به نصب 67 مورد کنتور هوشمند آب و برق،3 مورد کنتور فهام و 99 مورد کنتور حجمی اشاره نمود و افزود با توجه به اینکه تحویل حجمی آب در دستور کار این مدیریت است، 52 نقطه تحویل حجمی شناسایی شده که پس از طی مراحل قانونی در سال زراعی آتی تحویل آب به تشکلهای آببران به صورت حجمی امکانپذیر خواهد بود.

در این نشست همچنین رییس پژوهشکدە مطالعات دریاچە ارومیە، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی را از مهمترین عامل خشک شدن دریاچە ارومیە عنوان کرد و افزود: طبق آمارهای بە دست آمدە، مصرف آب های زیر زمینی در حوضە دریاچە ارومیە حدود ٧٠ درصد بودە کە در مقایسە با شرایط‌ محیط‌های مشابە در سایر نقاط جهان رقم بسیار بالا و نگران‌ کنندەای است.

کامران زینال زادە افزود: فقدان حکمرانی موثر در مدیریت آب، افزایش سطح زیر کشت بیش از پتانسیل آب زیرزمینی و... از دلایل عمدە بروز مشکلات فعلی در دریاچە ارومیە می‌باشد

وی خاطرنشان کرد: بیماری‌زا بودن ریزگردها، کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی، کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی، کاهش بارش و افزایش دما، همە از تبعات خشک شدن دریاچە ارومیە است که متوجە ساکنان منطقە خواهد بود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی