چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین مصالح و تست و 10 کیلومتر لوله grp از سایز 800 میلی تا 2000 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای واحد تدارکات شرکت 1394/08/25 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/10

بازدید:445

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح کرم آباد واحد عمرانی 1 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/08/26 739

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:739

مزایده اجاره باغات شرکت مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/08/04 308

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:308

روپرگذاری رودخانه زاب و سرشاخه های آن در محدوده شهرستانهای پیرانشهر و سردشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/08/12 539

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/26

بازدید:539

حفاری و لوله گذاری 28 حلقه چاه پیزومتری در آبخوانهای آبرفتی جنوب استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/15

بازدید:563

مزایده 8 سد برای آبزی پروری(سد مهاباد-قنبری ماکو-نقده سلماس بوکان--سردشت) مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی(واحد تدارکات) 1394/07/11 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/01

بازدید:340

حفاری و لوله گذاری ۲۸ حلقه چاه ژیزومتری در آبخوانهای آبرفتی جنوب استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/06/17 592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:592

تهیه حمل ٬ نصب و راه اندازی سامانه حفاظت هوشمند سد مخزنی ارس۲ واقع در شهرستان پلدشت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 460

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/06

بازدید:460

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت هوشمند سد مخزنی زولا مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/04/10 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/02

بازدید:489

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کرم اباد واحد عمرانی2 واقع در شهرستان پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/04/25 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/01

بازدید:546

تهیه حمل نصب و راه اندازی سامانه حفاظت هوشمند سد مخزنی ارس 2 مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/04/10 492

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/31

بازدید:492

احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژآراز 3 به طول 16.2 کیلومتر در محدوده شهرستان پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/04/21 442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/30

بازدید:442

تهیه وحمل تعداد 9000 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1393/10/25 475

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/26

بازدید:475

عملیات تهیه،حمل و نصب تابلو کنتورهای هوشمن آب و برق تا ظرفیت 40 کیلو وات و فونداسیون تابلو و تجهیزات لازم و راه اندازی آن محدوده شهرستان ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/04/10 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/26

بازدید:382

مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/04/08 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/21

بازدید:410

پروژه ارتقاء و تکمیل شبکه سنجش منابع آب سطحی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/04/04 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/21

بازدید:382

تهیه، حمل و نصب تابلوکنتورهای هوشمند آب و برق و فوندانسیون تابلو و تجهیزات لازم و راه اندازی آن درمحدوده شهرستان ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/03/27 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/07

بازدید:388

تهیه، حمل و نصب تابلوکنتورهای هوشمند آب و برق و فوندانسیون تابلو و تجهیزات لازم و راه اندازی آن درمحدوده شهرستان ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 430

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/07

بازدید:430

احداث سد مخزنی کرم آباد واقع در شهرستان پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/03/29 682

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/05

بازدید:682

ارزیابی کیفی ومناقصه تکمیل اجرای کانالهای اصلی شبکه آبیاری و زهکشی ساری سو مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/03/21 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:440

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 8 » صفحه: