چهارشنبه, 2 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد حسنلو
سد آغ چای
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه
سد ساروق تکاب

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
علاج بخشی کانالهای پسک و وار واقع در شهرستان خوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/02/27 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/14

بازدید:410

1 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/02/04 458

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/21

بازدید:458

مزایده lمزایده امال اسقاطی میز صندلی و غیره مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/12/17 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/16

بازدید:410

عملیات ساحل سازی زرینه رود در پایین دست سد بوکان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/22 558

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:558

عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه حفاظت هوشمند تأسیسات آبرسانی ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/27 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:384

مزایده اجاره مجموعه سد حسنلو مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 505

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:505

مزایده مزایده 20 دستگاه خودروی مستعمل مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1394/12/10 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:522

خدمات بهره برداری و نگهداری از ساحل راست شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/23 427

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:427

ناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از ساحل چپ شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/22 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:384

جمع آوری داده های پایه شبکه سنجش آب های زیرزمینی و سطحی حوضه آبریز ارس مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 455

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/24

بازدید:455

شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح کرم آباد واحد عمرانی 4 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/27 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/03

بازدید:604

بیمه تمام خطر پیمانکاری عملیات اجرایی احداث سد مخزنی کرم آباد و تاسیسات وابست مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/08 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/20

بازدید:534

عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه حفاظت هوشمند تأسیسات آبرسانی ارومیه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/12 451

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/17

بازدید:451

94/9/25 مزایده یک مرحله ای اموال اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/09/30 492

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/25

بازدید:492

بازسازی و بهسازی انهار سنتی بسطام، کسیان و چومران دشت قره ضیاء الدین مزایده یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 495

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/18

بازدید:495

ساماندهی رودخانه ارس در بازه روستای قره قویون محدوده میله مرزی 1/2 واقع در شهرستان پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/09/30 877

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/05

بازدید:877

11 مزایده 8 سد برای آبزی پروری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/09/12 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/03

بازدید:535

2 مزایده عمومی زمینهای مزروعی بستر سیمینه رود و آجرلوی شاهین دژ مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1394/09/05 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/30

بازدید:489

مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/09/18 891

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/28

بازدید:891

نوبت دوم اجاره اجاره مجموعه باغات شرکت در 9 محل اطراف سدها با رویت روزنامه و اعلام شده در آن مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/05 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/25

بازدید:537

« 1 2 3 4 5 ... 6 8 » صفحه: