چهارشنبه, 22 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
علاج بخشی کانالهای پسک و وار واقع در شهرستان خوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/02/27 526

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/14

بازدید:526

1 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/02/04 573

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/21

بازدید:573

مزایده lمزایده امال اسقاطی میز صندلی و غیره مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/12/17 506

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/16

بازدید:506

عملیات ساحل سازی زرینه رود در پایین دست سد بوکان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/22 670

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:670

عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه حفاظت هوشمند تأسیسات آبرسانی ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/27 487

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:487

مزایده اجاره مجموعه سد حسنلو مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 658

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:658

مزایده مزایده 20 دستگاه خودروی مستعمل مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1394/12/10 652

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:652

خدمات بهره برداری و نگهداری از ساحل راست شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/23 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:542

ناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از ساحل چپ شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/22 508

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:508

جمع آوری داده های پایه شبکه سنجش آب های زیرزمینی و سطحی حوضه آبریز ارس مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/24

بازدید:563

شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح کرم آباد واحد عمرانی 4 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/27 724

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/03

بازدید:724

بیمه تمام خطر پیمانکاری عملیات اجرایی احداث سد مخزنی کرم آباد و تاسیسات وابست مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/08 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/20

بازدید:653

عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه حفاظت هوشمند تأسیسات آبرسانی ارومیه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/12 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/17

بازدید:566

94/9/25 مزایده یک مرحله ای اموال اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/09/30 636

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/25

بازدید:636

بازسازی و بهسازی انهار سنتی بسطام، کسیان و چومران دشت قره ضیاء الدین مزایده یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 619

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/18

بازدید:619

ساماندهی رودخانه ارس در بازه روستای قره قویون محدوده میله مرزی 1/2 واقع در شهرستان پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/09/30 1027

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/05

بازدید:1027

11 مزایده 8 سد برای آبزی پروری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/09/12 648

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/03

بازدید:648

2 مزایده عمومی زمینهای مزروعی بستر سیمینه رود و آجرلوی شاهین دژ مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1394/09/05 649

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/30

بازدید:649

مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/09/18 1055

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/28

بازدید:1055

نوبت دوم اجاره اجاره مجموعه باغات شرکت در 9 محل اطراف سدها با رویت روزنامه و اعلام شده در آن مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/05 645

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/25

بازدید:645

« 1 2 3 4 5 ... 6 8 » صفحه: