پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
علاج بخشی کانالهای پسک و وار واقع در شهرستان خوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/02/27 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/14

بازدید:333

1 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/02/04 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/21

بازدید:352

مزایده lمزایده امال اسقاطی میز صندلی و غیره مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/12/17 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/16

بازدید:316

عملیات ساحل سازی زرینه رود در پایین دست سد بوکان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/22 473

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:473

عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه حفاظت هوشمند تأسیسات آبرسانی ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/27 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:297

مزایده اجاره مجموعه سد حسنلو مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:342

مزایده مزایده 20 دستگاه خودروی مستعمل مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1394/12/10 396

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:396

خدمات بهره برداری و نگهداری از ساحل راست شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/23 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:335

ناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از ساحل چپ شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/12/22 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:298

جمع آوری داده های پایه شبکه سنجش آب های زیرزمینی و سطحی حوضه آبریز ارس مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/24

بازدید:362

شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح کرم آباد واحد عمرانی 4 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/27 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/03

بازدید:522

بیمه تمام خطر پیمانکاری عملیات اجرایی احداث سد مخزنی کرم آباد و تاسیسات وابست مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/08 426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/20

بازدید:426

عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه حفاظت هوشمند تأسیسات آبرسانی ارومیه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/11/12 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/17

بازدید:333

94/9/25 مزایده یک مرحله ای اموال اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/09/30 396

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/25

بازدید:396

بازسازی و بهسازی انهار سنتی بسطام، کسیان و چومران دشت قره ضیاء الدین مزایده یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 372

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/18

بازدید:372

ساماندهی رودخانه ارس در بازه روستای قره قویون محدوده میله مرزی 1/2 واقع در شهرستان پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/09/30 736

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/05

بازدید:736

11 مزایده 8 سد برای آبزی پروری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1394/09/12 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/03

بازدید:433

2 مزایده عمومی زمینهای مزروعی بستر سیمینه رود و آجرلوی شاهین دژ مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1394/09/05 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/30

بازدید:368

مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1394/09/18 615

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/28

بازدید:615

نوبت دوم اجاره اجاره مجموعه باغات شرکت در 9 محل اطراف سدها با رویت روزنامه و اعلام شده در آن مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/05 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/25

بازدید:434

« 1 2 3 4 5 ... 6 8 » صفحه: