چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری کشتیبان، اوصالو، بفروان و ممیند واقع در شهرستانهای ارومیه، نقده و میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/19 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/30

بازدید:538

0 خرید و حمل لوازمبهره برداری برای سد ماکو مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/03/30 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/20

بازدید:612

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/26 478

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:478

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/27 460

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:460

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/25 455

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/06

بازدید:455

احداث دو واحد پست فوق توزیع 20/132 کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت و توسعه پست فوق توزیع شیبلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/22 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/29

بازدید:518

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/17 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:535

آماربرداری از منابع و مصارف چشمه‌ها و قنوات استان آذربایجان‌غربی ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:567

مطالعه و آماربرداری از منابع آب‌های سطحی حوضه سد سیلوه و حوضه‌های مجاور ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 515

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:515

نظارت کارگاهی پروژه علاج‌بخشی کانال‌های وار و پسک ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:466

: احداث خط انتقال دو مداره 132 کیلو ولت، از پست فوق توزیع شیبلو تا پستهای 20/132 کیلو ولت شماره 1 و 2 اختصاصی ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/18 539

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:539

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/28 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:513

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:410

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن زرینه رود و سیمینه رود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/08 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:421

تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی برق تصفیه خانه آب قلعه جوق ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/08 438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:438

0 مزایده 7 سد برای آبزی پروری در یک فراخوان مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/23 505

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:505

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه باراندوز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:397

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن دشت مهاباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:376

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه گدار و شبکه حسنلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:459

مناقصه حفاری و آزمایش پمپاژ 5 حلقه چاه اکتشافی و پیزومتر مجاور آبریز دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/03 349

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/14

بازدید:349

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: