پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری کشتیبان، اوصالو، بفروان و ممیند واقع در شهرستانهای ارومیه، نقده و میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/19 521

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/30

بازدید:521

0 خرید و حمل لوازمبهره برداری برای سد ماکو مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/03/30 594

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/20

بازدید:594

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/26 461

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:461

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/27 442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:442

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/25 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/06

بازدید:434

احداث دو واحد پست فوق توزیع 20/132 کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت و توسعه پست فوق توزیع شیبلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/22 496

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/29

بازدید:496

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/17 512

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:512

آماربرداری از منابع و مصارف چشمه‌ها و قنوات استان آذربایجان‌غربی ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 551

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:551

مطالعه و آماربرداری از منابع آب‌های سطحی حوضه سد سیلوه و حوضه‌های مجاور ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 493

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:493

نظارت کارگاهی پروژه علاج‌بخشی کانال‌های وار و پسک ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:447

: احداث خط انتقال دو مداره 132 کیلو ولت، از پست فوق توزیع شیبلو تا پستهای 20/132 کیلو ولت شماره 1 و 2 اختصاصی ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/18 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:518

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/28 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:494

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:393

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن زرینه رود و سیمینه رود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/08 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:404

تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی برق تصفیه خانه آب قلعه جوق ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/08 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:411

0 مزایده 7 سد برای آبزی پروری در یک فراخوان مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/23 475

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:475

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه باراندوز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:386

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن دشت مهاباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:363

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه گدار و شبکه حسنلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:433

مناقصه حفاری و آزمایش پمپاژ 5 حلقه چاه اکتشافی و پیزومتر مجاور آبریز دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/03 330

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/14

بازدید:330

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: