جمعه, 29 تیر 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی محدوده‌های مطالعاتی استان آذربایجان‌غربی ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/04/22 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:465

احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری کشتیبان، اوصالو، بفروان و ممیند واقع در شهرستانهای ارومیه، نقده و میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/19 486

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/30

بازدید:486

0 خرید و حمل لوازمبهره برداری برای سد ماکو مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/03/30 564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/20

بازدید:564

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/26 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:434

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/27 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:414

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/25 401

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/06

بازدید:401

احداث دو واحد پست فوق توزیع 20/132 کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت و توسعه پست فوق توزیع شیبلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/22 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/29

بازدید:465

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/17 480

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:480

آماربرداری از منابع و مصارف چشمه‌ها و قنوات استان آذربایجان‌غربی ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:522

مطالعه و آماربرداری از منابع آب‌های سطحی حوضه سد سیلوه و حوضه‌های مجاور ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:459

نظارت کارگاهی پروژه علاج‌بخشی کانال‌های وار و پسک ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:410

: احداث خط انتقال دو مداره 132 کیلو ولت، از پست فوق توزیع شیبلو تا پستهای 20/132 کیلو ولت شماره 1 و 2 اختصاصی ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/18 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:484

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/28 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:463

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:363

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن زرینه رود و سیمینه رود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/08 377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:377

تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی برق تصفیه خانه آب قلعه جوق ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/08 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:367

0 مزایده 7 سد برای آبزی پروری در یک فراخوان مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/23 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:421

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه باراندوز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:360

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن دشت مهاباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:334

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه گدار و شبکه حسنلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:399

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: