سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث و ارتقای ایستگاههای هیدرومتری کشتیبان، اوصالو، بفروان و ممیند واقع در شهرستانهای ارومیه، نقده و میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/19 556

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/30

بازدید:556

0 خرید و حمل لوازمبهره برداری برای سد ماکو مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/03/30 627

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/20

بازدید:627

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/26 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:490

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/27 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:471

تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک سد شهید قنبری واقع در شهرستان ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/25 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/06

بازدید:466

احداث دو واحد پست فوق توزیع 20/132 کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت و توسعه پست فوق توزیع شیبلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/22 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/29

بازدید:529

بازسازی و بهسازی انهار سنتی خانقاه، چورس، بادکی و بیگ جوان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/17 544

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:544

آماربرداری از منابع و مصارف چشمه‌ها و قنوات استان آذربایجان‌غربی ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 580

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:580

مطالعه و آماربرداری از منابع آب‌های سطحی حوضه سد سیلوه و حوضه‌های مجاور ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:528

نظارت کارگاهی پروژه علاج‌بخشی کانال‌های وار و پسک ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/13 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:476

: احداث خط انتقال دو مداره 132 کیلو ولت، از پست فوق توزیع شیبلو تا پستهای 20/132 کیلو ولت شماره 1 و 2 اختصاصی ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/18 555

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:555

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/28 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:527

0 مناقصه خودرویی استیجاری برای شرکت در سال95 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/25

بازدید:424

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن زرینه رود و سیمینه رود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/04/08 435

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:435

تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی برق تصفیه خانه آب قلعه جوق ماکو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/08 464

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:464

0 مزایده 7 سد برای آبزی پروری در یک فراخوان مزایده یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/02/23 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:532

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه باراندوز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:406

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن دشت مهاباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/01 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:386

تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه انهار سنتی و نیمه مدرن رودخانه گدار و شبکه حسنلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:474

مناقصه حفاری و آزمایش پمپاژ 5 حلقه چاه اکتشافی و پیزومتر مجاور آبریز دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/03 365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/14

بازدید:365

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: