سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

راهنمای مناقصات و مزایده ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه ها ارزیابی کیفی خدمات اداری و پشتیبانی مناقصه دو مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/12/02 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/17

بازدید:532

اجرای شبکه اصلی آبیاری جلدیان و سروکانی ارزیابی دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 818

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/03

بازدید:818

مزایده مزایده زمینهای 9 سد بمدت یکسال مزایده یك مرحله‌ای تداکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/10/23 681

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/19

بازدید:681

عملیات عملیات تکمیلی جاده سرویس و خط انتقال آب خام ارومیه،تکمیل مخزن 30 هزار متر مکعبی ناحیه F به همراه شبکه گاز رسانی تصفیه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/11/07 710

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/12

بازدید:710

مناقصه خرید انواع شیر آلات فلنجی و داکتیل در سایز های مختلف با فشار 10 اتمسفر مناقصه دو مرحله‌ای تداکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/10/26 514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/12

بازدید:514

تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم و بهره‌برداری مدول اول تصفیه‌خانه آب ارومیه به روش BOT مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/10/28 685

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/04

بازدید:685

تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم و بهره‌برداری مدول اول تصفیه‌خانه آب ارومیه به روش BOT مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/10/01 600

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/14

بازدید:600

خرید، بیمه، حمل، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری 518 دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب و ملزومات مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/07/27 791

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/12

بازدید:791

انسداد 3000 حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در سطح استان آذربایجان غربی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/07/24 820

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:820

عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی سد مهاباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/07/24 649

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/31

بازدید:649

مناقصه بازسازی و بهسازی انهار سنتی بختیاران سیوان بیلوردی شعبانلو از ناحیهد عمرانی قطور واقع در ساحل راست رودخانه مذکور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/07/05 680

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/29

بازدید:680

عملیات اجرای کلیه کارهای ساختمانی، مخزن 10000 متر مکعبی همراه با لوله گذاری مربوط به طرح عباس آباد ارومیه و اجرای محوطه سازی و جمع آوری آبهای سطحی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/07/28 829

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/17

بازدید:829

خرید خرید انواع لوله پلی اتیلن از سایز پی ان 100 با پی اف 1.6 برای سد سیلوه ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی تدارکات 1395/06/15 458

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/06

بازدید:458

عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی سد مهاباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/05/27 644

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:644

روزنامه مزایده انواع آهن آلات قراضه در سد بوکان و نوروزلوی میاندواب و ارومیه مزایده یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/05/14 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/05

بازدید:513

احداث خطوط انتقال 20 کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ اصلی و فرعی طرح کرم آباد پلدشت به طول تقریبی 100 کیلومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها و خدمات طرحها 1395/05/16 763

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:763

مناقصه مناقصه خرید و نصب و راه اندازی ادوات پایش کیفی سد مهاباد مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/04/24 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/19

بازدید:522

مناقصه خرید 211 دستگاه سطح سنج الکترونیکی درون چاهی مناقصه خرید 211 دستگاه سطح سنج الکترونیکی درون چاهی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 1395/04/24 594

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:594

مطالعه و آماربرداری از منابع و مصارف چاه‌های بهره‌برداری استان آذربایجان‌غربی ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/04/22 623

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:623

آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی محدوده‌های مطالعاتی استان آذربایجان‌غربی ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/04/22 511

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:511

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: